roboty drogoweW Katowicach duży nacisk kładzie się na rozwój transportu zrównoważonego, czyli takiego, który jest przyjazny zarówno dla pieszych, kierowców, rowerzystów, jak i osób korzystających z komunikacji publicznej.

 

- Każdy z nas jest dziś świadkiem dokonującej się rewolucji komunikacyjnej. Realizujemy projekty o łącznej wartości ponad 700 milionów złotych, na które pozyskaliśmy ponad 600 milionów złotych dofinansowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Zdaję sobie także sprawę, że aby komunikacja miejska mogła prawidłowo funkcjonować ważna jest też infrastruktura drogowa. Nie każdy także może zrezygnować z podróży samochodem, dlatego ważną inwestycją jest przebudowa wąskich gardeł na drodze krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu – dodaje prezydent. W ramach drogi krajowej nr 81 rozpoczęła się przebudowa dwóch dużych węzłów drogowych o wartości ponad 310 milionów złotych, z czego 260 milionów złotych – to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

Pierwszy z przebudowanych węzłów to skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej. Powstanie tu dwupoziomowe skrzyżowanie. Prace budowlane trwają od początku 2018 roku i zakończą się pod koniec tego roku.

DSC06468- Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu przebudowy odczują ogromną poprawę. Jedną z podstawowych kwestii jest oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. W ramach przebudowy powstanie tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa nie będziemy zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu oraz dwupasowe rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla poruszających się pomiędzy Piotrowicami a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi, że po Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo.

- W ramach pierwszego etapu prowadziliśmy prace po południowej stronie ul. Kościuszki. Wykonaliśmy kanalizację deszczową, poszerzyliśmy jezdnię, a także powstały mury oporowe, podpory wiaduktowe oraz sieci uzbrojenia podziemnego. Przygotowaliśmy także instalację dla nowego oświetlenia ulicznego – Marcin Englert, kierownik budowy i dodaje, że obecnie trwają przygotowania do drugiego etapu prac, które będą prowadzone analogicznie od północnej strony ul. Kościuszki.

Trwają także prace przygotowawcze w Giszowcu polegające na przygotowaniu gruntu pod inwestycję. Nowy węzeł drogowy powstanie w rejonie skrzyżowania ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81) z ul. Pszczyńską (DK 86) i linią kolejową. Wykonawca zrealizuje także rozbudowę węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą i linią kolejową, rozbudowę fragmentu ul. Pszczyńskiej (DK 86) od węzła z autostradą A4 do węzła z ulicami: 73 Pułku Piechoty, Karolinki i Kolistą. Powstanie tu nowy bezkolizyjny węzeł, który składa się z łukowych zjazdów i wjazdów, z przecięciami na różnych poziomach, a także przejścia podziemne. Piesi zyskają połączenia ul. Kolistej pod wiaduktem w ciągu ul. Pszczyńskiej oraz przejścia podziemne oraz połączenia pomiędzy przystankami autobusowymi. Rowerzyści natomiast zyskają ścieżkę rowerową po zachodniej stronie ul. Pszczyńskiej oraz ciągi pieszo-rowerowe poprzeczne do ul. Pszczyńskiej. Ponadto, poprzez modernizację skrzyżowania ulic: Pszczyńskiej (DK 86), 73 Pułku Piechoty, Karolinki i Kolistej, usprawnione zostanie skomunikowanie ponadlokalne i regionalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta.

- Razem z realizowaną przebudową w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej – będą to, bez wątpienia, dwie najważniejsze drogowe inwestycje w Katowicach ostatnich lat. Oba węzły stanowią część głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz są jednymi z najbardziej obciążonych ruchem kołowym skrzyżowań w kraju. Inwestycje mają zwiększyć nie tylko przepustowość dróg, ale również bezpieczeństwo – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prace przygotowawcze ruszyły w ubiegłym roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2021 roku. – W najbliższym czasie rozpoczynamy roboty teletechniczne, elektroenergetyczne oraz przebudowę gazociągów wzdłuż 73 Pułku Piechoty. Chcemy także zakończyć oczyszczanie terenu z karpin po dokonanej wycince drzew oraz rozpocząć budowę dróg technologicznych dla celów budowy. Następnie planujemy budowę przewiązek w pasie rozdziału DK86, aby móc ostatecznie wprowadzić 12 miesięczną organizację ruchu dla budowy etapu I – tłumaczy Tomasz Kawalec, kierownik budowy.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.