made with love from Joomla.it

IMG 0492Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów przebuduje 18-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 pomiędzy Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 od końca obwodnicy Weryni do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego będzie stanowił dopełnienie kompleksowej przebudowy drogi łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Małopolski i Leżajsk. Koszt jej realizacji wyniesie ponad 34 mln zł, natomiast planowany termin oddania inwestycji to lipiec 2018 roku.

Kierowcy jadący z północno-zachodniej części województwa będą mogli dojechać bezpośrednio do obwodnicy Sokołowa Małopolskiego, która w przyszłości będzie stanowiła połączenie z drogą ekspresową S19.

- Podpisując umowę domykamy dojazd tą drogą do węzła S19 w Sokołowie Małopolskim - mówił marszałek Władysław Ortyl. - Koncepcja dzielenia na mniejsze odcinki była związana z naszym staraniem, aby firmy podkarpackie mogły startować w przetargach na realizację tych inwestycji.

W latach 2008–2009 w ramach ZPORR przebudowany został odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska. W latach 2009–2011, dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, zmodernizowano ponad 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Mielcem i Kolbuszową. W ramach wspomnianego zadania powstała również mała obwodnica Kolbuszowej wraz z mostem na Nilu.

Przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 875 będzie ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni. Obwodnica Sokołowa Małopolskiego w przyszłości będzie stanowiła połączenie z drogą ekspresową S19. Obie wspomniane inwestycje realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Projekt obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów i Turza. Na całej długości jezdnia będzie posiadała dwa 3-metrowe pasy ruchu. Droga wyposażona zostanie obustronnie w pobocza bitumiczne i gruntowe.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

Zakres inwestycji:
- przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu
- przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi
- budowa mostu nad rzeką Zyzoga
- przebudowa/rozbudowa przepustów
- budowa i przebudowa zatok autobusowych
- budowa i przebudowa i chodników
- budowa ścieżki rowerowej
- budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych
- przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)
- budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie
- przebudowa oświetlenia drogowego
- budowa urządzeń ochrony środowiska.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.