budowa 11W całym województwie zachodniopomorskim ruszają zaplanowane na ten rok przebudowy odcinków dróg wojewódzkich. W tym roku będzie to 20 zadań, w ramach których przebudowanych zostanie łącznie 25 kilometrów dróg.

Na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim zaplanowano w tym roku trzy przebudowy.

Największa będzie prowadzona na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 106 i 144 w Nowogardzie. Są to ulice Księcia Józefa Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy. Dotychczasowe skrzyżowanie typu T zostanie przekształcone w rondo. W tej chwili wykonawca jest na etapie organizacji budowy i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Droga wojewódzka nr 106 będzie przebudowywana również na odcinku miejskim w Maszewie w powiecie goleniowskim. W tej miejscowości  położona zostanie nowa nawierzchnia i wykonane nowe chodniki. Roboty drogowe trwają na DW 106, na odcinku między skrzyżowaniami z drogą nr 142 i skrzyżowaniem w kierunku Starej Dąbrowy. Na przebudowywanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie rozstrzygnął przetargi na dwa zadania. Plac budowy został już przekazany wykonawcy przebudowy drogi nr 162 na odcinku Wilczkowo-Brzeźno.

Ponad połowa tegorocznych przebudów to odcinki miejskie, a więc przebudowy kosztowne, bo wymagające często budowy nowej kanalizacji deszczowej, chodników, azyli dla pieszych i urządzeń spowalniających ruch. W ten sposób w Połczynie Zdroju przebudowywana zostanie ul. 15 Grudnia (DW nr 172), a na terenie RDW Chojna - ul. Grunwaldzka (DW nr 114) w Policach i przejście przez Mieszkowice w powiecie gryfińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126. W ubiegłym roku w Mieszkowicach został przebudowany pierwszy odcinek tej drogi, w tym roku planuje się wykonanie nawierzchni oraz chodników na kolejnym 800-metrowym odcinku.

Na terenie RDW w Drawsku Pomorskim roboty drogowe rozpoczęły się już w Czaplinku, gdzie na ten rok zaplanowano IV etap przebudowy ulic Polnej i Szczecineckiej (DW nr 163). Na kolejnym, niespełna półkilometrowym odcinku, rozbierane są stare chodniki, a niebawem rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej.

W dwóch kolejnych przetargach RDW w Drawsku Pomorskim wyłonił wykonawców. Chodzi o drogę wojewódzka nr 177 na odcinku Czaplinek-Sośnica i ul. Dworcową (DW nr 175) w Kaliszu Pomorskim. W minionym roku na pierwszym odcinku ul. Dworcowej wymieniono nawierzchnię, powstały nowe chodniki i ścieżka rowerowa.

Rejon Dróg w Gryficach jest w trakcie podpisywania umów z wykonawcą. W tym roku zaplanowano tu przebudowy dwóch odcinków drogi nr 103 Ciećmierz-Paprotno-Cerkwica i przejście przez miejscowość Kaleń, a także przebudowę drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz-Grądy. Dzięki zaoszczędzonym w przetargach środkom, przebudowany zostanie również kolejny odcinek DW 103 Jatki-Grębowo.

RDW w Koszalinie będzie w tym roku pilotował przebudowy czterech odcinków dróg wojewódzkich. Otwarto już oferty, które wpłynęły na trzy przetargi: przebudowy drogi nr 168 na odcinku Górawino-Drzewiany, ul Chrobrego w Barwicach (DW 171) i kolejnego odcinka drogi  nr 172 Barwice-Ostropole. Ostatni, czwarty przetarg zostanie ogłoszony po zakończeniu prac projektowych. Chodzi o trudny odcinek drogi nr 208 od skrzyżowania z drogą nr 205 do Wielina, biegnący koło rezerwatu przyrody.

Kierowcy napotkają już utrudnienia na drodze nr 175 na odcinku Drawno-Choszczno. Do końca maja zostaną tu zakończone główne roboty drogowe, w czerwcu zaplanowano wykonanie oznakowania poziomego. Druga przebudowa na terenie działania RDW w Pyrzycach to przebudowa ronda, które jest skrzyżowaniem dróg wojewódzkich  nr 122 i 119, czyli dawnej drogi krajowej nr 3. W tym przypadku kończy się procedura przetargowa.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.