edroga001Zbliża się kolejny etap realizacji trzeciej obwodnicy Krakowa. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej, które będą przedłużeniem powstającej obecnie Trasy Łagiewnickiej. W przyszłości połączą one południowe dzielnice Krakowa z północnymi terenami miasta.

 

- Kontynuujemy prace związane z największym, realizowanym obecnie, projektem inwestycyjnym w Krakowie i jednym z największych w Polsce. Budowa kolejnych odcinków trzeciej obwodnicy pozwoli w przyszłości na odciążenie komunikacyjne centrum miasta – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

W pierwszym kwartale 2020 r. powinniśmy poznać firmę, która opracuje koncepcję oraz przeprowadzi konsultacje społeczne dla obu tras. – Zadanie powinno być wykonane do końca 2023 r. – zapowiada Mariusz Piątkowski, prezes spółki Trasa Łagiewnicka SA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w skład którego wchodzi wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia (z podziałem na dwa zadania dla tras). Opracowanie obejmuje również uzyskanie zgody oraz innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i dokumentów dla budowy zarówno Trasy Zwierzynieckiej jak i Trasy Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”).

– Wykonawca zobowiązany będzie opracować wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań geologicznych. Zadanie pierwsze obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca zakresu budowy Trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie drugie obejmuje odcinek Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia – mówi Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

Wykonawca zobowiązany będzie również do: przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowania części kosztowych przedsięwzięcia.

– Wykonawca opracuje warianty przebiegu Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców oraz możliwości technicznych i finansowych ich realizacji. W oparciu o te opracowania, wybrany zostanie wariant wynikowy, czyli wariant najbardziej optymalnego przebiegu obu tras – podkreśla Migdał.

Zarówno Trasa Zwierzyniecka, jak i Trasa Pychowicka będą przygotowane do realizacji w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania Trasy Pychowickiej z ul. Księcia Józefa planowane jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu typu P+R i wykonanie odcinka pętli tramwajowej do pętli na Salwatorze. W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem, jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu zadań.

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na trzeciej obwodnicy, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, zarówno w centrum miasta jak i na obwodnicy.

- Spółka Trasa Łagiewnicka, zgodnie z powierzeniem zadania uchwałą Rady Miasta Krakowa, ma zrealizować opracowanie dokumentacji dla kontynuacji budowy Trasy Łagiewnickiej. Jego wartość szacujemy na kilka milionów złotych. Obecnie zadanie budowy tras ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta z finansowaniem od 2026 r. i Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako wskazanym inwestorem – wyjaśnia Marcin Korusiewicz, wiceprezes spółki Trasa Łagiewnicka.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.