Każde z przęseł waży 300 tonStalowe przęsła zwodzone, które są głównymi elementami mostu w Sobieszewie zostały odzyskane od Vistalu. Od poniedziałku, 19 marca, na nabrzeżu pochylniowym w Gdyni wznowiono prace, za które teraz odpowiada Metrostav a.s., lider konsorcjum budującego most.

 

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że trwające wiele miesięcy negocjacje z Vistalem zostały zakończone sukcesem. Naszym partnerem był ustanowiony przez sąd zarządca. Cieszymy się, że możemy wznowić prace przy przęsłach zwodzonych mostu. Bardzo zależy nam, aby most w Sobieszewie powstał jak najszybciej i dlatego ruszamy z intensywnymi pracami – mówi Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

W ciągu ostatniego tygodnia dwa przęsła, ważące łącznie 600 ton, zostały przetransportowane drogą wodną na teren nabrzeża pochylniowego w Gdyni. Wznowiono prace, za które odpowiadać będzie teraz lider konsorcjum Metrostav a.s. Docelowo przy przęsłach pracować będzie około 60 osób.

Do tej pory wykonano 85% konstrukcji przęseł zwodzonych, gdyż prace zostały wstrzymane we wrześniu ze względu na trudną sytuację firmy Vistal Gdynia S.A.

Na terenie nabrzeża są już rusztowania i trwają prace. Najpierw przęsła zostaną poddane dokładnemu zinwentaryzowaniu oraz określeniu stanu. Kolejnym, dość długotrwałym etapem, będą prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Następnie zostaną dospawane elementy bezpieczeństwa i części pylonów. Na końcu zaś przęsła zostaną przetransportowane drogą wodną do Sobieszewa.

- Równocześnie w Sobieszewie trwają prace przy budowie dwóch komór przęseł, na których opierały się będą zwodzone części mostu. Zakończenie tego etapu zbiegnie się w czasie z przetransportowaniem przęseł zwodzonych. Również prace przy układzie drogowym zmierzają ku końcowi – informuje Piotr Czech, kierownik projektu z ramienia DRMG.

Każde z przęseł waży ok 300 ton, ma 37 m długości i 16 m szerokości.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.