S61Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko oraz skierowanie do drugiego etapu przetargu innego fragmentu, Szczuczyn – Raczki, domknęło 6 czerwca całe przedsięwzięcie jakim jest budowa tzw. Via Baltica - od Ostrowi Mazowieckiej po granicę z Litwą.

Podpisanie umowy na projekt i budowę odcinka S61 Suwałki – Budzisko oznacza, że cały niemal 37-kilometrowy odcinek przygraniczny od istniejącej obwodnicy Augustowa do Budziska jest już w fazie realizacji – obwodnica Suwałk od lutego tego roku jest w budowie, a odcinek do Budziska jest już na etapie przygotowania materiałów do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  W realizacji – także w systemie „Projektuj i buduj” - jest również druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna (umowa podpisana 26 maja br.).

Pozostała część Via Baltica – od Ostrowi Mazowieckiej aż po obwodnicę Augustowa - znajduje się w decydującej fazie postępowań przetargowych. Zgoda na II etap przetargu dla odcinka Szczuczyn - Raczki oznacza, że wykonawcy startujący w przetargu będą teraz składać oferty cenowe. Z kolej na podlaskich odcinkach S61 od Ostrowi do Szczuczyna stopniowo wyłaniani są już wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.  

Zgodnie z podpisaną umową, włoski wykonawca „Impresa Pizzarotti” ma 31 miesięcy na realizację zadania Suwałki – Budzisko. Najpierw projekt i uzyskanie ZRID – 15 miesięcy i 16 miesięcy na  realizację. Budowa powinna ruszyć jesienią 2018 r., a zakończyć się w lecie 2020.

Odcinek S61 Suwałki – Budzisko ma 24,2 km. Przewidziano dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne i pas rozdziału. Nawierzchnia będzie z betonu cementowego. Zaplanowano dwa węzły: Suwałki  Północ i Szypliszki, cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), obciążenie – 115 kN/oś.

Wartość podpisanego kontraktu budowlanego to 605,5 mln zł.

Odcinek S61 Szczuczyn – Raczki, skierowany do II etapu przetargu, ma długość około 63 km. Przebieg drogi: Szczuczyn - Nowa Wieś Ełcka – Kalinowo – Raczki. Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne i pas rozdziału, nawierzchnia – beton cementowy; obciążenie – 115 kN/oś. Cztery węzły: Guty (gmina Szczuczyn), Ełk- Południe (gmina Ełk)- w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Ełk- Wschód (gmina Ełk), Wysokie (gmina Kalinowo).

Oba zadania będą współfinansowane przez unijny program „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.