droga betonowa 1Znane są już oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku G pomiędzy węzłem Blachownia (bez węzła) a węzłem Zawodzie (z węzłem). Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 długości o długości 4,7 km z nawierzchni betonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

A1 SlaskDo drugiego etapu zostało zakwalifikowanych dwudziestu wykonawców. Kryterium oceny ofert w drugim etapie jest cena (90%) i okres gwarancji (10%).

W odpowiedzi na wysłane zaproszenia wpłynęło 13 ofert. Najniższą z nich, z kwotą w wysokości ponad 219 mln zł oraz z okresem gwarancji 10 lat, złożyło konsorcjum firm: Berger Bau Polska Sp. z o.o. i Berger Bau GmbH.

Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i zbuduj, a termin realizacji zadania wynosi 33 miesiące od daty podpisania umowy.

To przetarg na trzeci z czterech postepowań w ramach budowy autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice. W dalszym ciągu trwa procedowanie dla odcinka „F” od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem)

***

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r. Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w województwie łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
andrzejkowski
0 #1 andrzejkowski 2015-04-30 14:40
Dobrze że mimo takich kryteriów zdecydowali się na betonowy odcinek. To jest coraz popularniejsza technologia, bardzo trwała, no i nie zrobią się koleiny. Trwałość takiej nawierzchni przy dobrej konserwacji to kilka dekad, a A1 ma służyć długo.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.