Mapka11 grudnia GDDKiA w Krakowie ogłosiła przetarg na budowę węzła Niepołomice na autostradzie A4.

 

Węzeł Niepołomice umożliwi wjazd i zjazd z autostrady A4 na drogę wojewódzką nr 964, która jest istotna dla gmin położonych po południowej stronie autostrady i w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Realizacja węzła Niepołomice pozwoli ograniczyć ruch tranzytowy do Niepołockiej Strefy Ekonomicznej, który odbywa się obecnie poprzez węzeł Targowisko. Pojazdy ciężarowe przejeżdżają przez Puszczę Niepołomicką (wpisaną na listę Obszarów Natura 2000) i wiele miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej DW964.

Zakres projektu obejmuje m.in. rozbudowę jezdni autostrady poprzez budowę pasów włączania i wyłączania, budowę łącznic i regulację koryta potoku Zakrzowianka. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.

Budowa węzła Niepołomice jest wspólnym przedsięwzięciem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządów. GDDKiA i samorządy pokryją po 50 proc. kosztów inwestycji.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.