contentmap_plugin

edroga001Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic, czyli nowej drogi o długości 2,78 km, łączącej drogę ekspresową S1 z drogą wojewódzka 942.

 

Realizując kontrakt zwycięzca przetargu przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów oraz wybuduje m.in.: odcinek drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km, skrzyżowanie obwodnicy z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką, drogi dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy obwodnicy, obiekty inżynierskie, zbiornik retencyjny, stanowisko do kontroli pojazdów, odwodnienie drogi, kanał technologiczny oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Kontrakt, jaki podpisany będzie z wykonawcą, przewiduje także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci drenarskich, gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnej.

Przewidywany koszt inwestycji to 48,7 mln złotych. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z funduszy UE kwotą 36 mln złotych. Wykonawcy mają czas do 23 maja br. na składanie ofert. Planowany termin zakończenia budowy to 8 listopada 2019 roku. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał czas do 29 listopada przyszłego roku na złożenie dokumentów, by można było ostatecznie rozliczyć inwestycję.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.