contentmap_plugin

budowa 11Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Czarnowąsów. Prace nad pierwszym etapem mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć się za dwa lata.

Trasa projektowanej obwodnicy rozpoczyna się na węźle północnej obwodnicy Opola w ciągu drogi krajowej nr 45, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 pomiędzy miejscowościami Czarnowąsy i Borki. Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie też przebudowę dróg istniejących wraz z odwodnieniem. Powstanie 6 skrzyżowań, w tym 5 typu rondo, oraz 4 wiadukty i most nad rzeką Mała Panew. Powstanie także miejsce kontroli pojazdów wraz ze stanowiskiem ważenia.

Dostosowana zostanie także kolidująca infrastruktura techniczna m.in. sieć wodociągowa, ciepłownicza, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich napięć. Nasadzona zostanie roślinność izolacyjna, a na wybranych odcinkach powstaną ekrany akustyczne. Na nowym odcinku obwodnicy Czarnowąsów pojawią się także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa 5,3-km odcinka to pierwszy z etapów obwodnicy Czarnowąsów. W latach 2018-2020 planuje się powstanie jej kolejnego odcinka, obejmującego Borki, Dobrzeń Mały i Wielki.

Szacunkowy koszt tej inwestycji to 160 mln złotych. Pieniądze na tej realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: ZDW Opole 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.