A120ogłoszenie20przetarguRusza wybór wykonawcy na ostatni, brakujący odcinek autostrady A1 w Polsce, między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu to 22 stycznia przyszłego roku.

 

Budowa zarówno tego, jak i pozostałych już będących w realizacji odcinków, jest ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1 w Polsce. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy wyniesie ok. 570 km.

Trasa A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsk, podobnie jak w przypadku pozostałych fragmentów autostrady w stronę województwa śląskiego, czyli odc. C i D, będzie biegła śladem obecnej DK1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną, wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się bezkolizyjne węzły. Tak będzie w chociażby w przypadku skrzyżowania w Kamieńsku autostrady A1 z droga wojewódzką DW 484.

Przekrój nowej autostrady będzie się składał z 2 jezdni, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3 m i pasa dzielącego o szerokości 5 m. Nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, co radykalnie podniesie jej trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych nawierzchnia powinna służyć przez kolejne 30 – 40 lat. Dzięki nowej trasie znacznie łatwiejszy będzie dostęp do polskich portów na Bałtyku nie tylko dla mieszkańców Polski ale także dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji, czy Węgier, co znacznie podnosi konkurencyjność polskich portów i będzie mieć znaczący wpływ na relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.