contentmap_plugin

edroga001Warszawski Oddział GDDKiA ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”.

Zadaniem projektanta będzie analiza wielokryterialna wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy Łochowa oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 29 maja br.

Obwodnica Łochowa, o długości ok. 6,2 km, zaprojektowana zostanie w ciągu DK 62 na parametrach drogi klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). Zlokalizowana będzie po południowej stronie miasta Łochów. Przekrój będzie miała zamienny – jedna jezdnia z 3 pasami ruchu (2+1) lub jedna jezdnia z 2 pasami ruchu.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.