poznan wiaduktyW połowie 2021 roku ma być gotowa dokumentacja projektowa dla budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej nad linią kolejową nr 354. Ogłoszono przetarg, który wyłoni projektanta bezkolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową Poznań - Piła oraz towarzyszącego im niezbędnego układu drogowego. Inwestycja powinna być oddana do użytku w 2023 roku.

 

- Ze względu na dynamiczny rozwój północno-zachodniej części miasta, jest to jedno z naszych priorytetowych przedsięwzięć na najbliższe lata. Oczekiwana przez mieszkańców Strzeszyna i Podolan inwestycja sprawi, że osiedla te będą lepiej skomunikowane z centrum - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. - Budowa bezkolizyjnych wiaduktów jest też istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, koniecznego dla ograniczenia liczby aut spoza Poznania wjeżdżających codziennie na teren miasta. Pociągi będą mogły kursować częściej, nie powodując utrudnień dla ruchu samochodowego.

W ramach inwestycji przebudowana ma być przede wszystkim ul. Lutycka (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej), Golęcińska (od skrzyżowania z istniejącym przebiegiem do wiaduktu nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej) oraz Podolańska.

Zaprojektowane będą również: przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu), budowy łącznika między ul. Golęcińską i Lutycką (umożliwiającego zjazd z ul Koszalińskiej w kierunku ul. Lutyckiej) oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką.

Dodatkowo zaplanowano również przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką, w ciągu ul. Koszalińskiej. Powstać mają drogi zapewniające dojazd do okolicznych posesji, a w rejonie Fortu VIa planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi dla rowerów.
Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 15 października Na realizację powierzonych na podstawie umowy zadań będą miały 16 miesięcy od jej podpisania. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugą połowę 2021 roku, a oddanie do użytku całego zakresu zadania, w tym wiaduktów wraz z układem drogowym - na przełomie III/IV kwartału 2023 roku.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.