budowa 075 768 rozstrzygniętych przetargów, 222 dotacji z UE oraz 234 ogłoszenia o planowanych inwestycjach – tak przedstawia się branża drogowo-mostowa w III kwartale 2017 roku.

 

Jak wynika z raportu Serwisu Pressinfo.pl w całym kraju w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku dokonano łącznie 5 768 rozstrzygnięć postępowań przetargowych, których przedmiotem w całości bądź w części były prace drogowo-mostowe. Ich łączna wartość wynosiła ponad 9 mld zł.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego byli tymi, którzy najliczniej wygrywali postępowania przetargowe w branży drogowo-mostowej – 1029 wygranych. Również firmy zarejestrowane na terenie tego województwa odnotowały najwyższą łączną kwotę za wygrane przetargi – nieco ponad 3 mld zł. Kolejno za nimi ustawiły się firmy z województwa śląskiego (1,2 mld zł) oraz małopolskiego (800 mln zł).

W III kwartale 2017 roku zostało upublicznionych 222 informacji na temat przyznanych dotacji (powyżej 1 mln zł) na cele związane z sektorem drogowo-mostowym. Informacje te pojawiały się z różnym natężeniem w poszczególnych miesiącach, jednak najliczniej można było je zaobserwować we wrześniu (90 informacji). Beneficjentami w głównej mierze byli przedsiębiorcy z terenu województwa małopolskiego oraz mazowieckiego (po 44 informacje o dotacjach). Najwięcej dotacji w analizowanym okresie uzyskało Starostwo Powiatowe w Płońsku – 7.Największa dotacja (1,7 mld zł) popłynie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na budowę drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska (bez węzła).

Serwis Pressinfo.pl zmonitorował 234 informacje o planowanych inwestycjach drogowo-mostowych (powyżej 1 mln zł). Najwięcej z nich pojawiały się w lipcu – 188. Najaktywniej o swoich planach inwestycyjnych powiadamiali inwestorzy z województwa zachodniopomorskiego (81 informacji). Inwestor, który w III kwartale 2017 zapowiedział najwięcej inwestycji związanych z robotami drogowo-mostowymi to Urząd Miasta i Gminy Szczecin.

- Wyraźne odbicie z pierwszej połowy roku, które dawało nadzieję na poprawę sytuacji w drogownictwie, niestety należy już do historii. Rynek zamówień publicznych dotyczących infrastruktury drogowej w III kwartale 2017 r. odnotował spadek na poziomie 11% w porównaniu z kwartałem poprzednim. Poprawa sytuacji powinna nastąpić w przyszłym roku, ponieważ w latach 2018-2020 spodziewana jest kumulacja wydatków w budownictwie. Podstawą do pozytywnych prognoz są zapowiedzi GDDKiA oraz PKP PLK, które planują przyszłoroczne wydatki na inwestycje rzędu kilkunastu miliardów złotych – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert współpracujący z Pressinfo.pl

Źródło: Pressinfo.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.