budowa 12Ruszył przetarg na wybór wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z województwem mazowieckim. Rozpoczęła się też gruntowna modernizacja ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu w ciągu DW nr 569.

Przebudowa DW nr 559

- W ramach inwestycji zaplanowano gruntowną przebudowę 22-kilometrowego odcinka tej ważnej trasy. Projekt przewiduje też zastosowanie szeregu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Przebudowa obejmie odcinek drogi nr 559 od ulicy Okrzei w Lipnie do granicy województwa. Przebudowa obejmie 22-kilometrowy odcinek drogi nr 559 od ulicy Okrzei w Lipnie do granicy województwa. Wzmocniona jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów, poprawi się geometria najważniejszych skrzyżowań, przebudowane zostaną też zatoki autobusowe, chodniki oraz zjazdy na teren posesji. W miejscowości Kamień Kotowy powstanie rondo, które zastąpi mało bezpieczne skrzyżowanie z drogą nr 541. Niezbędny będzie także remont i przebudowa ośmiu przepustów. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie pojawią się też ciągi pieszo-rowerowe.

Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlone przejścia dla pieszych. Powstanie też miejsce do ważenia ciężarówek oraz stacja pogodowa pomagająca planować prace związane na przykład z zimowym utrzymaniem dróg. Na części odcinków zaprojektowano bardzo łagodne skarpy – ułatwi to przekraczanie drogi zwierzynie leśnej. Projekt uwzględnia też potrzeby osób niepełnosprawnych (pojawią się m.in. powierzchnie ryflowane).

O wyborze najlepszej oferty na przebudowę drogi decydować będą cena, doświadczenie firm budowlanych oraz gwarancja jaką udzielą na wykonane prace. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2018 roku.  

Modernizacja DW nr 569

5 października rozpoczęła się gruntowna modernizacja ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Przebudowane zostaną nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. Poza tym rozbudowana zostanie też kanalizacja deszczowa.

Ulica Toruńska jest częścią drogi wojewódzkiej nr 569, która łączy Golub-Dobrzyń z Toruniem. Nad ulicą góruje zabytkowy zamek, a od południa otacza ją rzeka Drwęca. Codziennie trasą przejeżdża około 3300 pojazdów.

Dzięki modernizacji poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Jezdnia zostanie poszerzona do standardowych 6 metrów. Przebudowane zostaną chodniki oraz zjazdy na posesje. Ze względu na zakres prac konieczne jest zamknięcie ulicy na czas robót. Wprowadzony zostanie objazd ulicą Słuchajską. W trakcie prac wykonawca będzie starał się zapewnić dojazd do posesji.

Istniejąca nawierzchnia ma stanowić podbudowę nowej ulicy. Przed położeniem nowych warstw asfaltu wbudowana zostanie specjalna siatka, która wzmocni jezdnię. Poza tym zaprojektowano rozbudowę kanalizacji deszczowej. Na istniejącym kanale dobudowany zostanie osadnik zbierający zanieczyszczenia ropopochodne. Przebudowana zostanie też sieć telekomunikacyjna.

Modernizacja zostanie sfinansowana przede wszystkim z budżetu województwa. Miasto natomiast opracowało dokumentację projektową i dofinansuje prace. Wartość całego zadania to 929 tysięcy złotych zł. Gruntownie zmodernizowana ulica będzie objęta 4-letnią gwarancją. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.