contentmap_plugin

budowa 05Wykonawca drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała – Chabówka został już wybrany. W piątek, 15 stycznia, GDDKiA otworzy oferty na odcinek S7 z tunelem, pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą.

Najkorzystniejszą ofertę na budowę S7 Skomielna Biała – Chabówka oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 od Rabki Zdroju do Chabówki złożyła włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu. Zaoferowała cenę około 615 mln zł brutto, z terminem realizacji w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy i gwarancją jakości 10 lat.

Na 6-km odcinku S7 Skomielna Biała – Chabówka oprócz dwujezdniowej drogi wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe „ Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej i 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady).

W piątek, 15 stycznia, otwarte będą oferty od wykonawców na budowę odcinka S7 Naprawa – Skomielna Biała z tunelem. W ramach inwestycji trzeba będzie wybudować odcinek tunelowy drogi klasy S długości ok. 3 km z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Ponadto do wykonania są m.in. wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

Natomiast do 18 stycznia GDDKiA w Krakowie czeka na wyjaśnienia od firm, które chcą budować odcinek S7 Lubień – Naprawa. Oferty na ten odcinek złożyło 12 wykonawców. Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej, oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, wybudować trzeba m.in. dwa MOPy: „Lubień” i „Krzeczów”, 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.