budowa 05Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział zaproszenie do drugiego etapu przetargów wykonawców zainteresowanych budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska (DK nr 77) oraz drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Nisko. Łączna szacowana wartość przedmiotowych inwestycji wynosi 1,3 mld zł, natomiast długość prawie 40 km.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska

Obwodnice Stalowej Woli i Niska, o łącznej długości ponad 15 km, powstaną w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl. Planowane podpisanie umowy to połowa przyszłego roku.

Początek obwodnic zlokalizowany będzie w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w Stalowej Woli. Koniec zaś stanowi włączenie do istniejącej DK 77 w m. Przędzel przed węzłem "Rudnik", stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19 (docelowo po wybudowaniu drogi ekspresowej – włączenie do węzła „Rudnik”).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w IV kwartale 2018 r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2021 r.

Droga ekspresowa S19

Na przełomie roku wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert na zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska. Zadanie podzielone zostało na trzy odcinki realizacyjne:

- Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary; ok. 9,3 km,
- Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem; ok. 9 km,
- Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe; ok. 6 km.
 
Umowy na realizację zostaną podpisane w II połowie przyszłego roku.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w pierwszej połowie 2019 r. a zakończenie w 2021 roku.

***

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego realizowane są dwa odcinki S19 (Sokołów Młp. - Stobierna i Świlcza - w. Rzeszów Południe). Po zakończeniu tych inwestycji w połowie 2017 roku droga S19 w województwie podkarpackim będzie miała długość ponad 31 km.

Droga ekspresowa S19, zgodnie z PBDK 2014-2023, między Rzeszowem a Lublinem będzie miała długość 157,5 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.