budowa 05Znane są już oferty cenowe wykonawców startujących w przetargu na realizację drogi S3 na odcinku Brzozowo – Rzęśnica, a postępowanie na zaprojektowanie i budowę S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (16,1 km) i od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa (15,3 km) właśnie zostało ogłoszone.

S3 Brzozowo - Rześnica

Inwestycje podzielona jest na 2 zadania: odcinek Brzozowo – Miękowo oraz Miękowo – Rzęśnica. Łącznie do zamawiającego na zadanie pierwsze wpłynęło 5 ofert, na kwoty od 360,5 do 438,3 miliony złotych, natomiast na zadanie drugie 4 oferty, na kwoty od 126,27 do 174,4 milionów złotych. Wszyscy wykonawcy zaproponowali 34-miesięczy czas realizacji i gwarancję wydłużoną do 10 lat. Najniższą cenę za realizację obu zadań zaoferowała firma Budimex S.A. Podpisanie umowy planowane jest w III kwartale tego roku. Budowa powinna się zakończyć w połowie 2021 roku.

W wyniku realizacji projektu powstanie 22,4 km dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obwodnicą Brzozowa. Ponadto, na odcinku 3,8 km zostanie gruntownie przebudowany wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku dwujezdniowy odcinek drogi S3. Realizacja tej inwestycji udrożni fragment drogi krajowej nr 3, na którym, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, tworzą się korki sięgające wielu kilometrów. Zostanie zlikwidowane skrzyżowanie w Kliniskach Wielkich z przejściem dla pieszych, zastąpi je węzeł drogowy. Kompletnie przebudowany zostanie węzeł Rzęśnica z DW nr 142, na którym zwłaszcza w okresie wakacyjnym tworzą się wielokilometrowej długości korki.

S3 Legnica - Lubawka

GDDKiA ogłosiła już przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka dla zadania III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km i dla zadania IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości ok. 15,3 km.

Zadanie III

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 50 miesięcy (minimalny termin wynosi 47 miesięcy od daty zawarcia umowy). Termin składania ofert to 31 lipca br.

Zadanie IV

W przypadku tego zadania prace projektowe i roboty, również wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesiące od daty zawarcia umowy (minimalny termin - 31 miesięcy). Termin składania ofert upływa 26 lipca br.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.