383aDo końca wakacji przebudowany zostanie kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie na Dolnym Śląsku. Trasa przecina Góry Sowie i zapewnia komunikację pomiędzy Wałbrzychem i Dzierżoniowem. Pozwala też na dojazd do kompleksu „Riese” – zespołu niedokończonych tuneli i podziemnych hal z czasów II wojny światowej.

 

383cDroga wojewódzka nr 383 łączy powiaty wałbrzyski i dzierżoniowski i przebiega przez malownicze tereny Gór Sowich. Część nawierzchni wybudowano jeszcze w czasie wojny. Trasa zapewniała wówczas dojazd m.in. do budowanego systemu podziemnych korytarzy i hal, które prawdopodobnie miały pełnić funkcję fabryk zbrojeniowych. Najstarsze odcinki trasy wyłożone kamienną kostką wymagają przebudowy. Nie gwarantowały one odpowiedniej nośności i były podatna na uszkodzenia ze względu na zwiększające się natężenia ruchu. W tym roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zleciła przebudowę odcinka przebiegającego przez Rościszów. Za prace, które rozpoczęły się w połowie kwietnia odpowiedzialna jest firma Kobylarnia S.A.

Prace polegają między innymi na rozbiórce kamiennej kostki, wykonaniu od podstaw nowej podbudowy drogi, a następnie ułożeniu warstw mineralno-asfaltowych. Część bruku jest wykorzystana do budowy utwardzonego pobocza, ścieków odwodnieniowych i zatok autobusowych. Poza tym wzdłuż trasy, po północnej stronie zaplanowano chodnik wyłożony betonową kostką. Nowa ulica będzie też posiadała standardową szerokość 6 metrów. Przylegający do trasy brzeg potoku Kłomnica zostanie zabezpieczony barierami.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest jeszcze latem. Roboty są prowadzone połówkowo, więc trasa jest przejezdna. Ruchem wahadłowym kieruje sygnalizacja świetlna.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.