Węzeł W w PółnocJuż blisko połowę masy bitumicznej przyszłej drogi ekspresowej S5 ułożono na odcinku od Marcinowa do węzła Wrocław Północ. Dzięki szybko postępującym pracom na rondzie Obrońców Grodna coraz łatwiej wyobrazić sobie kształt przyszłego największego wrocławskiego węzła drogowego i poszczególnych łącznic, dzięki którym S5 połączy się z Autostradową Obwodnicą Wrocławia.

Przyszła droga ekspresowa S5, która dotychczas miała głównie postać nasypów z piasku i kruszywa, teraz na coraz dłuższych odcinkach trzeciego zadania (od Marcinowa do węzła Wrocław Północ) posiada już ułożone warstwy bitumiczne. Nabiera coraz konkretniejszego kształtu jezdni, po której za około rok pojadą pierwsze samochody. Podbudowa bitumiczna wraz z warstwą wiążącą zostały już ułożone na dłuższych odcinkach, np. od Krzyżanowic do Kryniczna czy od wysokości Ligoty Pięknej aż do Będkowa. Można je również dostrzec przy rondzie Obrońców Grodna, gdzie bitumy ułożone są częściowo od powstającego mostu na Widawie do przygotowanych nasypów pod przyszłe łącznice - widać je wyraźnie pod Autostradową Obwodnicą Wrocławia, pod którą przebiegać będzie przyszła droga ekspresowa S5. Na warstwę ścieralną trzeba będzie poczekać nieco dłużej - zacznie być układana tak naprawdę dopiero pod koniec inwestycji. Jednak wstępne przygotowanie prawie połowy całej trasy trzeciego zadania stanowi ważny etap budowy.

Rozbudowywany węzeł Wrocław Północ również zmienia się niemal z dnia na dzień. Po tym, jak robotnicy zdemontowali rusztowanie wiaduktu wybudowanego na środku ronda Obrońców Grodna (WD-43) i powstał przy nim nasyp w stronę mostu na Widawie, można już łatwiej wyobrazić sobie, w jaki sposób kierowcy jadący od Poznania będą wjeżdżać z drogi S5 na wiadukt, a następnie włączać się do ruchu na obwodnicy. Nad rondem przejeżdżać będą również ci zjeżdżający z AOW, którzy następnie włączać się będą do ruchu na S5 i kontynuować jazdę w kierunku stolicy Wielkopolski. Obecnie wykonawca tego odcinka, firma Astaldi, wykonuje mury oporowe i bloki odciążające z gruntu zbrojonego za podporami P-1 i P-5 obiektu WD-43, trwa też montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych. Kształtu nabrał również wiadukt nad ul. Sułowską - położono już belki, a robotnicy prowadzą prace przy ustroju nośnym obiektu. Wiadukt ten, razem z drugim obiektem powstającym nad zjazdem z AOW, będzie częścią łącznicy pozwalającej na zjazd z S5 w stronę centrum Wrocławia. Przy tym ostatnim trwają roboty ziemne za podporą P-1, na czterech podporach zamontowano już łożyska garnkowe, które przenosić będą obciążenia z konstrukcji nośnej obiektu na jego podpory. Natomiast prace przy najbardziej zaawansowanym wiadukcie nad ul. Polanowicką (po którym kierowcy jadący z centrum Wrocławia wjeżdżać będą na drogę ekspresową S5) skupiają się głównie na robotach izolacyjnych i związanych z wykonywaniem drenażu za przyczółkami. W ramach prac drogowych praktycznie ukończono już budowę wszystkich nasypów.

Po zakończeniu prac rozbudowany węzeł Wrocław Północ stanie się jednym z większych węzłów drogowych w Polsce zlokalizowanych w granicach miasta – razem z łącznicami AOW będzie miał w sumie ok. 270 tys. mkw. powierzchni, a łączna długość nowych dróg wyniesie ponad 2 km.

Astaldi buduje około 20-kilometrowy odcinek drogi S5 od Marcinowa do węzła Wrocław Północ, który jest częścią dolnośląskiego fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. Jest to ważny szlak komunikacyjny ułatwiający kierowcom dojazd do Poznania, ale także poprawiający płynność ruchu miejscowego. Gotowy odcinek zostanie oddany do użytku pod koniec 2017 roku.

Źródło: Astaldi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.