obwodnicaNakło nad Notecią dołączy wkrótce do miast, w których dzięki budowie obwodnic wyprowadzono poza centrum uciążliwy dla mieszkańców tranzyt pojazdów. Środki Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafiły na realizację siedmiu tego rodzaju inwestycji. Budowa obwodnic trwa także w Inowrocławiu i Brodnicy.

- Obwodnice to przede wszystkim gwarancja ograniczenia uciążliwego ruchu tranzytowego w centrach miast. Korzyści z realizacji tych inwestycji odczuwają zarówno kierowcy jak i mieszkańcy. Warto przypomnieć, że trwające budowy obwodnic Brodnicy i Inowrocławia uwzględnia nasz kontrakt terytorialny– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Na budowie obwodnicy Nakła trwają już ostatnie prace przy układaniu nawierzchni, brukarskie i przy zagospodarowaniu terenu. W ramach zadania wykonano m.in. nowy wiadukt nad torami kolejowymi o długości 67 metrów oraz nowy wiadukt nad ul. Rudki o długości 15,8 m. Obwodnica zostanie udostępniona kierowcom po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Nastąpi to prawdopodobnie po wakacjach. Wcześniej oddano do użytku rondo na ul. Poznańskiej sfinansowane ze środków samorządu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prawie 19-kilometrowa obwodnica Inowrocławia będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Trasa ominie Inowrocław od wschodu i skróci czas przejazdu kierowcom jadącym na trasie Toruń – Poznań. Wpłynie również na ograniczenie natężenia ruchu pojazdów w mieście. W ramach inwestycji powstaną trzy węzły drogowe (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkanaście obiektów inżynierskich oraz przebudowana zostanie istniejąca sieć drogowa. Obecnie prowadzone są prace związane ze zdjęciem warstwy gleby, wykonaniem nasypów oraz wycinką drzew. Szereg robót wykonywanych jest przy uzbrojeniu podziemnym i usuwaniu kolizji. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa kosztować będzie ponad 359 milionów złotych i ma zostać zakończona w 2017 roku. Aktualny stan realizacji przedsięwzięcia na stronie obwodnicabrodnicy.pl.

W Brodnicy trwa budowa 2-kilometrowego obejścia w ciągu drogi krajowej nr 15 łączącej Toruń z Olsztynem. Dzięki tej trasie zniknie tranzyt z centrum miasta, a kierowcy nie będą tracić czasu na przejeździe kolejowym. Obecnie wykonywane są kolejne elementy konstrukcji pomostu estakady. Umożliwi ona przejazd nad ul. Wiejską, torami kolejowymi i terenami zalewowymi rzeki Łachy. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt realizacji zadania to 48 milionów złotych. Aktualny stan realizacji przedsięwzięcia na stronie obwodnicainowroclawia.pl.

Wcześniej w oparciu o dofinansowanie RPO WK-P obwodnice powstały w: Brodnicy (zachodnia), Chełmnie, Mogilnie, Janikowie, Pakości i Mroczy

Obwodnice finansowane z RPO WK-P

Miasto Długość obejścia Dofinansowanie z  RPO WK-P i budżetu województwa Koszt realizacji
Brodnica 2,5km 23,1mln 49,6mln
Chełmno 3,7km 7,2mln 14,5mln
Mogilno 5,0km 15,4mln 30,7mln
Mrocza 4,2km

9,3mln

18,6mln
Janikowo 2,6km 10,1mln 20,9mln
Pakość 1,9km 3,4mln 7,0mln

Nakło nad Notecią

(w bud.)

2,3km 35,0mln 70mln
Suma 21,3 km 103,5mln 211,3mln

Obwodnice realizowane przez GDDKiA

Miasto Nr drogi krajowej Długość obejścia Koszt realizacji
Brodnica 15 1,7 km 48 mln
Inowrocław 15/25 19 km 359 mln

 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.