tunel zakopianka- Drążenie tunelu na odcinku S7 Skomielna Biała - Naprawa rozpoczęło się od strony północnej – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. - Trochę bardziej zaawansowane prace toczą się w tunelu prawym, którego długość przekroczyła już 260 m, natomiast w tunelu lewym - 235 m. Różnica w długości to zabieg celowy, wynikający z technologii drążenia tuneli, zwłaszcza w tak trudnym terenie. Równocześnie trwają prace przy zbrojeniu i konstrukcji jego ostatecznej obudowy.

9 października rozpoczęło się drążenie tunelu od strony południowej.

S7 Lubień - Rabka Zdrój

Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 r. Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi, oprócz dwukomorowego tunelu o długości ok. 2 km, wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady). Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Lubień – Naprawa, Naprawa – Skomielna Biała, Skomielna Biała – Chabówka.

Zakończenie prac na odcinku Skomielna Biała - Naprawa jest planowane na koniec 2020 r. Następnie  planowane są odbiory techniczne. Budowa pozostałych odcinków S7 Lubień - Rabka, tj. Lubień - Naprawa oraz Skomielna Biała – Rabka – Chabówka, zakończy się wcześniej - w 2018 i 2019 r.

- Droga ekspresowa S7 jest ważnym elementem szkieletu komunikacyjnego Polski - dodał minister Adamczyk. - Łączy ważne ośrodki gospodarcze i turystyczne w naszym kraju. Z tego względu w obecnym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2025 r. przeznaczono na jej realizację 20,8 mld zł. W samym tylko województwie małopolskim chcemy wydać na budowę S7 ponad 5,5 mld złotych. Na cały odcinek Lubień - Rabka przewidziano w rządowym programie budowy dróg blisko 2,4 mld zł

S7 Lubień - Naprawa
Na tym odcinku drogi ekspresowej oprócz dwujezdniowej drogi klasy S o długości 7,6 km powstaną m.in. dwa MOP-y: „Lubień” i „Krzeczów” i 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

S7 Naprawa – Skomielna Biała
Na odcinku o długości 3,1 km powstanie dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km (w praktyce trzeba wydrążyć ponad 4 km tunelu), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym.

Tunel na Zakopiance
Do 9 października br. dwie nitki tunelu drążone były tylko od strony północnej, czyli w Naprawie. Teraz rozpoczęło się drążenie także od strony południowej, w miejscowości Skomielna. Tunel jest budowany w trudnym geologicznie terenie fliszu karpackiego, na który składają się różne warstwy geologiczne. Z tego powodu tunel jest budowany techniką drążeniową bez użycia tarcz. Cała konstrukcja będzie się składać z dwóch osobnych komór pod górą Luboń Mały, połączonych tunelami technicznymi. W każdej z komór znajdzie się osobna jezdnia. Obie nitki tunelu będą wyposażone w wentylację oraz wszystkie niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu urządzenia, włącznie z wyjściami awaryjnymi.

Od strony północnej wydrążono już, wraz z obudową tymczasową, 266 metrów tunelu prawego, wykonano 192 metry spągu (część, po której zostanie poprowadzona jezdnia) oraz 83 metry stropu obudowy stałej. Na lewej nitce wydrążono wraz z obudową tymczasową 235 metrów, wykonano 161 metrów spągu oraz 70 metrów stropu obudowy stałej.

Trwają prace przy budowie muru oporowego przed portalem południowym tunelu, od strony Skomielnej Białej: skarpa nad murem wzmocniona została kotwami gruntowymi, wykonano też mur górny wraz z palisadą dodatkową u podnóża skarpy, mur środkowy, mikropale kotwiące dla palisady dodatkowej.

Na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała wykonawca, firma Astaldi, stosuje metodę kontrolowanej deformacji. Jest to metoda opracowana w latach 80. we Włoszech. Umożliwia ona uwzględnienie wzajemnego oddziaływania gruntu i obudowy - tymczasowej lub stałej – jako funkcję ich odpowiedniej sztywności, ale także czasu pogorszenia właściwości gruntu, zwłaszcza bloków skalnych.  Metoda ta jest stosowana zwłaszcza dla drążenia tuneli w trudnych warunkach gruntowych.

S7 Skomielna Biała – Chabówka – Rabka Zdrój
Oprócz dwujezdniowej drogi o długości 6,1 km powstaną m.in. dwa węzły drogowe „Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy, liczący 992 metry oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”.

Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie fragment DK 47 (dwujezdniowy) do Chabówki, gdzie będzie włączony do istniejącej już dwujezdniowej DK 47 Chabówka – Rdzawka.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.