contentmap_plugin

edroga312Kładka dla pieszych nad ulicą Szarych Szeregów w Radomiu ma zostać otwarta jeszcze w tym roku. Będzie oddana do eksploatacji po zamontowaniu tłumików i niezbędnych próbach obciążeniowych.

Tłumiki drgań zostały już zaprojektowane, a obecnie trwa produkcja tych urządzeń. Proces nie jest krótkotrwały, bo tłumiki potrzebują odpowiedniego skalibrowania, a każdy z nich (są to dwa różne urządzenia) będzie działał na innych parametrach. Nie jest to zatem produkcja standardowa.

Tłumiki drgań wykorzystuje się przy budowie mostów, kładek, stadionów lub wieżowców. Minimalizują one drgania wywołane przez wiatr bądź użytkowników obiektów. Zastosowanie tłumików nie jest proste, gdyż ich efektywność może być z różnych przyczyn ograniczona. Wymagaja one precyzyjnego dostrojenia na podstawie parametrów, które zmieniają się pod wpływem np. wahań temperatury lub obciążenia.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.