edroga001Jedyna droga powiatowa na terenie Radomia, która dotychczas miała nawierzchnię gruntową, teraz ma już asfaltową jezdnię z chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, kanalizacją i oświetleniem. Mowa o całej ulicy Małcużyńskiego na radomskich Kończycach, która została otwarta trzy tygodnie przed terminem. Wkrótce kolej na ulicę Szydłowiecką.

 

Odbiór końcowy z udziałem władz miasta odbył się 11 października. Na całej ulicy Małcużyńskiego prace obejmowały budowę nowej drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W uzgodnieniu z gazownią powstał też gazociąg. Asfaltowa jezdnia ma 6 metrów szerokości. Od strony południowej jest 2,5-metrowej szerokości ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego, a po stronie północnej zbudowano szeroki na dwa metry chodnik z kostki oraz zjazdy do każdej posesji.

Ulica Małcużyńskiego ma 1189 metrów długości. Wykonawcą robót za ponad 5,5 miliona złotych była firma Perfekt z Radomia. Termin zakończenia inwestycji zapisany w umowie to 31 października, ale roboty zakończyły się wcześniej.

Podczas odbioru ulicy Małcużyńskiego prezydent Radomia Radosław Witkowski oraz jego zastępca Konrad Frysztak zapowiedzieli następne duże zadanie drogowe w tej części miasta. To rozbudowa ulicy Szydłowieckiej. Na to zadanie został tego samego dnia ogłoszony przetarg. Termin składania ofert wyznaczono w nim na 28 października tego roku.

Wykonawca rozbudowy głównej ulicy łączącej Pruszaków z Jeżową Wolą będzie musiał na całym odcinku o długości 1680 metrów wykonać asfaltową jezdnię o szerokości siedmiu metrów. Po obu stronach powstaną też dwumetrowe chodniki z kostki (wraz z wjazdami do posesji). Na odcinku między mostem a ulicą Czajkowskiego są zaprojektowane zatoki przystankowe i miejsca postojowe. Będzie również budowa odwodnienia, oświetlenia i przebudowa gazociągu.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.