contentmap_plugin

32Gotowa jest cała stalowa konstrukcja pomostu nowego wiaduktu w ciągu ul. Młodzianowskiej w Radomiu. Rozpoczęło się także jej deskowanie, co umożliwi wykonanie betonowej płyty. Nowa konstrukcja umożliwi przejazd na torami kolejowymi i poprawi komunikację z osiedlami Ustronie i Młodzianów. Lepiej skomunikuje też centrum miasta z Południową Obwodnicą.

Wiadukt nad torami będzie długi na 190 metrów i szeroki na 15 metrów. Zmieści się na nim dwupasmowa jezdnia o szerokości 7 merów oraz chodnik i ścieżka rowerowa. W związku z budową węzła zmienia się też geometria przyległych ulic. Wartość całej inwestycji wynosi około 62 mln złotych.

Nowy wiadukt będzie przebiegał nie tylko nad ulicą Czarną i torami, ale także nad projektowanym nowym rondem u zbiegu z przyszłą trasą N-S (a do tego czasu wlotem ulicy Żakowickiej).

3133
Źródło: Gotowski, MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.