way 1694101 960 720Niemal wszystkie jezdnie budowanego śródmiejskiego odcinka trasy N-S są już prawie gotowe. Wykonawcy zadania skupili się obecnie przede wszystkim na budowie wjazdu na wiadukt nad torami kolejowymi na ulicy Słowackiego od strony ulicy Beliny-Prażmowskiego oraz zjazdu (tak zwanego ślimaka) z tego obiektu od strony ulicy Czachowskiego.

 

Miejscami brakuje wyłącznie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej, by trasa była gotowa do oddania do użytku. Na odcinku od ronda Mikołajczyka (przy dworcu PKS) aż do nowego węzła przy wiadukcie są już dwie jezdnie wraz z drogą dojazdową do posesji. Drogowcy ułożyli tam również chodniki, zbudowali asfaltową drogę dla rowerów i zasiali trawę na nowych zieleńcach. Obecnie trwa montaż lamp oświetleniowych na postawionych wcześniej słupach. Nowa jezdnia, droga odbarczająca, ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie są już także na odcinku między dwoma wiaduktami. Postawiono tam ogrodzenie, które ma uniemożliwiać przejście przez tory pieszym poruszającym się wzdłuż trasy N-S. Przejście podziemne w ciągu ulicy Słowackiego zostało zamurowane. Przechodnie poruszają się obecnie po wiadukcie.

Wykonawca koncentruje się obecnie na budowie murów oporowych i nasypów na wjeździe i zjeździe z wiaduktu przy ulicy Słowackiego. Są to najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne - bo wymagające dużej precyzji - prace na całym pierwszym etapie trasy N-S. Rozpoczęły się one z opóźnieniem ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PGE.

Otwarcie trasy N-S dla ruchu ma nastąpić w czasie tegorocznych wakacji. Jedynym wyjątkiem, jak poinformowaliśmy, będą wyłącznie wspomniane połączenia z wiaduktem nad torami na ulicy Słowackiego - zostaną one oddane jesienią.

Źródło: UM Radom

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.