lopataZimy praktycznie nie ma, więc roboty przy przebudowie radomskich odcinków dróg krajowych nr 9 i 12 wciąż trwają. Prace prowadzone są zarówno na alei Wojska Polskiego, jak również na odcinku ulicy Żółkiewskiego oraz w rejonie ronda Popiełuszki.

 

Na alei Wojska Polskiego zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, polegające na wykonaniu tak zwanych przykanalików wraz z wpustami na odcinku zachodniej jezdni od placu Matki Bożej Fatimskiej aż do ulicy Odrodzenia. Zakończona została również budowa kanału deszczowego na skrzyżowaniu z ulicą Odrodzenia. Ruszyła natomiast budowa podobnego kanału od strony ulicy Lotniczej. Kontynuowane jest stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami LED. Trwają roboty przy wykonywaniu murów oporowych po obu stronach nasypu na południowym dojeździe do nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Od północy podobny mur już jest gotowy, a pod bocznicą kolejową do lotniska powstaje następny. Na wspomnianym wiadukcie wykonywane są kapy chodnikowe na jezdni zachodniej wraz z granitowymi krawężnikami. Kontynuowany jest też montaż tak zwanych desek gzymsowych.

Jeśli chodzi o roboty drogowe, to trwa budowa jezdni zachodniej na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Ogrodniczej oraz jezdni wschodniej pomiędzy ulicami Lotniczą a Lubelską. Widać już poza tym zarys powiększonego ronda Popiełuszki, nazywanego potocznie kozienickim. Obok pobliskiego fragmentu ulicy Żółkiewskiego trwa budowa kanału deszczowego. Na ukończeniu są prace związane z przebudową wodociągu. Rozpoczęła się rozbiórka dawnej jezdni od ulicy Holszańskiej do Kozienickiej. Przy ulicy Zwolińskiego budowane są nowe nasypy pod przyszłe jezdnie.

Firmy Budromost-Starachowice i Mosty-Łódź mają czas na zakończenie budowy w całości do 30 września 2020 roku.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.