contentmap_plugin

IMG 0492Do połowy grudnia 2018 roku ma być gotowy pierwszy fragment trasy N-S - pomiędzy rondem Mikołajczyka a ulicą Żeromskiego (wzdłuż torów kolejowych). Rozpoczęła się procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę robót.

 

- Głównym celem tej inwestycji jest odciążenie Śródmieścia, w tym szczególnie ulicy 25 Czerwca, gdzie swoje prace planują Wodociągi Miejskie i którą w ciągu doby przejeżdża nawet ponad 20 tysięcy samochodów - mówił prezydent Radosław Witkowski. Pierwszy odcinek trasy N-S będzie miał długość prawie 1100 metrów. Pomiędzy rondem obok dworca PKS a ulicą Słowackiego będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dalej będzie można pojechać w kierunku ulicy Szklanej jedną jezdnią o szerokości siedmiu metrów. Zaprojektowane zostały też chodniki i drogi dla rowerów.

- Nowa droga to nowe możliwości dla kierowców. Dzięki węzłowi u zbiegu ulic Beliny-Prażmowskiego i Słowackiego powstaną dogodne połączenia pomiędzy dworcem PKP a Glinicami i osiedlem Nad Potokiem - powiedział prezydent.

Na oferty w przetargu czekamy do 16 stycznia 2018 roku. Pierwsza część trasy ma być gotowa do połowy grudnia 2018 roku. Następne lata to kolejne etapy budowy. Władze miasta chcą, żeby do końca 2019 roku powstał odcinek między Południem a ulicą Młodzianowską, natomiast rok później fragment północny, łączący Śródmieście ze Struga.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.