edroga001W realizację Programu dla Śląska zostało zaangażowane już 42 miliardy złotych. To stanowi 76 procent dostępnych środków. Spośród 85 głównych przedsięwzięć w programie 46 jest już realizowanych.

 

Program dla Śląska to także inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury transportowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w województwie śląskim realizuje 26 projektów na drogach krajowych o łącznej wartości 318 milionów złotych. 7 projektów zostało już zakończonych, np. w Sosnowcu zmodernizowana została ekstakada w ciągu drogi ekspresowej S1, w miejscowości Nakło przebudowano wiadukt nad PKP w ciągu DK 46.

Drogowcy z GDDKiA budują też autostradę A1. Już niebawem 3 z 4 odcinków autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy o łącznej wartości 1,4 miliarda złotych, zostanie oddanych do ruchu.

W województwie śląskim powstaje też mnóstwo dróg lokalnych. Pieniądze na nie pochodzą ze specjalnego rządowego programu rozbudowy dróg lokalnych. Z tych źródeł, w latach 2016-2018, sfinansowano budowę 165 odcinków dróg, głównie powiatowych i gminnych. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 460 milionów złotych. Zakończono realizację 157 projektów, 8 jest jeszcze w realizacji.

Program dla Śląska jest największym aktualnie realizowanym przez rząd przedsięwzięciem polityki regionalnej w kraju. To jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Program nadal ma charakter otwarty, co oznacza, że stale poszukiwane są nowe przedsięwzięcia, które można do niego włączyć – zakończył Jerzy Kwieciński.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.