Rekompensaty na ratySamorządowcy chcą zmian w przepisach dotyczących wypłaty rekompensat za nieruchomości zajęte pod budowę dróg. Kryzys gospodarczy oraz krótkie terminy na wypłatę odszkodowań zagrażają płynności finansowej wielu gmin.

Zdaniem Andrzeja Porawskiego ze Związku Miast Polskich przy wycenie nieruchomości przejętej wiele lat temu zasadne byłoby uwzględnienie wartości związanej z użytkowaniem w czasie jej przejmowania. Problemem są też krótkie terminy, jakie mają gminy na wypłatę odszkodowań - 14 dni od chwili, kiedy decyzja o wypłacie staje się ostateczna.

Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki zaproponował, aby od odszkodowania odliczano kwotę podatku, który nie był płacony w okresie nieużytkowania nieruchomości przez właścicieli.

Szef MSWiA Jerzy Miller obiecał rozważenie propozycji wypłaty odszkodowań w ratach.

Źródło: serwis samorządowy PAP, mp, 25.11.2009

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.