beznazwyKazamaty Bastionu Wiebego i Baszta Nowa, odkryte podczas prac prowadzonych przy budowie nowego wiaduktu na Biskupiej Górce, zostaną zachowane i wyeksponowane. By ochronić dziedzictwo historyczne Gdańska, wprowadzono w projekt inwestycji zmiany, które nie wpłyną na powstający wiadukt, zmienią jednak liczbę miejsc parkingowych oraz układ drogowy ul. Nowe Podwale Grodzkie.

 

Prace przy budowie wiaduktu na Biskupiej Górce rozpoczęły się wiosną. W pierwszym etapie prac prowadzono na terenie budowy badania archeologiczne, dzięki którym odkryto relikty architektoniczne.

- Dzięki pracom przy tej ważnej inwestycji, wykonawca odsłonił pochodzące z XVII wieku kazamaty Bastionu Wiebego i fragmenty pochodzącej ze średniowiecza Baszty Nowej. Podczas prowadzonych prac ściśle współpracowano ze służbami konserwatorskimi. Znalezione obiekty zostaną zachowane i wyeksponowane tak, by każdy mógł zobaczyć fragment historii naszego miasta – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Pozostałości Bastionu Wiebego, który wybudowano na początku XVII wieku, odkopano na terenie budowy naprzeciwko Urzędu Marszałkowskiego. To, co widać, to fragment kazamaty, która stanowiła element obronny. W XIX wieku, na krótko przed rozbiórką, częściowo odrestaurowano znajdujące się w niej pomieszczenia. Murowane relikty, które odkryto, widoczne są od wewnątrz nasypu. Nie były widoczne na powierzchni w czasie swojego funkcjonowania, tylko ukryte pod ogromną masą ziemi.

Kilkadziesiąt metrów dalej, odnaleziono fragmenty dawnej Baszty Nowej. To dzieło późnogotyckie, z ostatnich dekad XV wieku. Był to element fortyfikacji Starego Przedmieścia, który stanowił ostatnią basztę z ciągu zachodniej części fortyfikacji. Baszta jest obecnie mocno zniszczona. W latach 40. XVII wieku, kiedy rozbudowywano bastion, Baszta Nowa została całkowicie zasypana.

beznazwy1beznazwy2beznazwy3

 

 

 

 

 

 

Zmieniono projekt, by zachować relikty archeologiczne
Aby móc zachować i wyeksponować znaleziska archeologiczne, konieczne było wprowadzenie do projektu inwestycji zmian. W tym celu zlecono opracowanie koncepcji umożliwiającej budowę wiaduktu i parkingu na Biskupiej Górce z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dotyczących zachowania reliktów.

Opracowana koncepcja parkingu zakłada pozostawienie w niezmienionym kształcie bryły obiektu. Wprowadza szereg zmian, mających na celu wyeksponowanie zabytków. Pierwotny projekt zakładał budowę parkingu, który będzie mieścił około 475 samochodów. Po wprowadzonych zmianach liczba miejsc parkingowych zmniejszy się o około 100.

Odkryta Baszta Nowa narzuca również zmiany w projekcie ul. Nowe Podwale Grodzkie. Docelowy układ drogowy zostanie przesunięty, by umożliwić jej wyeksponowanie.

- Odkrycie na budowie kazamatów i baszty spowolniło tempo prac. Wspólnie z wykonawcą pracujemy nad tym, by inwestycja mogła zakończyć się jak najszybciej. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły natomiast na koszt inwestycji – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Prace przy budowie Wiaduktu Biskupia Górka rozpoczęły się w marcu 2018 roku. W ramach inwestycji istniejący wiadukt zostanie rozebrany i zbudowane zostaną nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha. Powstanie też nowy układ drogowy, który obejmie rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego.

Koszt inwestycji to ponad 143 mln zł. Na przebudowę wiaduktu Miasto Gdańsk pozyskało dofinansowanie unijne w wysokości ok. 113,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.