DSC0119817 lutego w Zgierzu prezydent miasta podpisał umowę na remont torowiska linii tramwajowej numer 45 z Łodzi do Zgierza.

 

Remont obejmie 2 km torów między Helenówkiem a Kurakiem. Jego koszt sięgnie 21,5 mln zł, z czego 16 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a prawie 2 mln zł to dotacja z budżetu państwa. Kwota dofinansowania – w sumie blisko 18 mln zł - jest niemal dwukrotnie wyższa niż pierwotnie planowano.

Po zakończeniu prac remontowych znów zacznie kursować zawieszony dwa lata temu tramwaj linii numer 45 z Łodzi do Zgierza. Projekt przewiduje też budowę systemów dla rowerów („Bike & Ride”) przy węzłach przesiadkowych, parkingów dla samochodów („Park & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych oraz drogi dla rowerów.

Istniejące torowisko tramwajowe powstało ponad 100 lat temu. Nigdy nie było kompleksowo remontowane. Wykonywano na nim jedynie bieżące naprawy. Prace, które mają się rozpocząć we wrześniu tego roku, zaplanowane są na najbliższe półtora roku.

Źródło: UMWŁ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.