DJI 0023Wielkimi krokami zbliża się remont mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego. Pracujący od kilkunastu miesięcy zespół projektowy, eksperci i służby odpowiedzialne za ruch w mieście, dokładają starań, aby zaplanowane prace przebiegły sprawnie i bezpiecznie.

 

- Prace projektowe pokazały, że plac Armii Krajowej i ul. Kujawska nie będą przebudowywane przy okazji remontu mostu. Pozostaną one do realizacji na inny termin. Realizacja wszystkiego w jednym terminie spowodowałaby daleko idące utrudnienia - mówi prezydenta miasta Torunia Michał Zaleski.

Stan techniczny przeprawy drogowej im. Józefa Piłsudskiego wymaga podjęcia pilnych działań - ostatni remont, w trakcie którego zostało m.in. zdemontowane torowisko, miał miejsce w 1992 roku. W latach 2002-2004 realizowane były roboty polegające na konserwowaniu stalowych kratownic mostu. Będzie to więc jedno z największych, w najbliższych latach, wyzwań dotyczących remontów. Rozpoczęcie prac planowane jest na drugą połowę 2019 roku. Zacznie się od remontu tzw. półek przeprawy, na których znajdują się chodniki. Żeby przeprowadzić te prace, nie trzeba zatrzymywać ruchu na jezdni. Po przebudowie chodniki i ścieżki rowerowe zostaną poszerzone do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego.

DJI 0029DJI 0050DJI 0051DJI 0052DJI 0068DJI 0069 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku prace skupią się głównie na jezdni mostu. W pierwszej kolejności nastąpi rozbiórka starej nawierzchni, roboty zaś będą podzielone na etapy, tak, aby jak najdłużej zapewnić ruch na moście. Prawdopodobnie przez cały czas będzie zachowana możliwość przejazdu dla pojazdów komunikacji publicznej. Aby maksymalnie zniwelować uciążliwości występujące na tym etapie prac, na czas ich realizacji zostanie ustawiona przeprawa tymczasowa.

Będzie to składany most drogowy typu DMS-65, który staraniem władz naszego miasta został - na mocy zgody Ministra Energii - udostępniony nieodpłatnie z tzw. rezerw strategicznych państwa. Obecnie trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego obiektu oraz dla przebudowy dróg, które będą stanowiły trasy dojazdowe do mostu tymczasowego. 27 lutego toruńscy drogowcy otworzyli oferty. O kontrakt walczą cztery firmy - z propozycjami od 648,8 tys. zł do 2,2 mln zł.

DJI 0069DJI 0070DJI 0071DJI 0072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie remontu mostu zostaną wybudowane punkty widokowe oraz nowe zejście na Bulwar i Kępę Bazarową. Zejście na Bulwar zostanie dodatkowo wyposażone w windy dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.