al Wlokniarzy 3W wakacje MPK-Łódź wyremontuje torowisko na al. Włókniarzy od Struga do Legionów. Remont torowiska poprawi komfort podróżowania i znacząco obniży poziom hałasu.

 

W ubiegłych latach wyremontowano szyny na Gdańskiej, Narutowicza i Aleksandrowskiej.

Remont ma też dalszą perspektywę, w której miasto chce zwiększać ilość niskopodłogowych tramwajów jeżdżących na Teofilów. Do naprawy bierzemy ponad kilometrowy odcinek, na którym wymienione zostaną szyny, słupy i sieć trakcyjna. Wyremontowane zostaną również dwa perony przystankowe przy ul. Legionów, które ułatwią korzystanie z tramwajów.

Tegoroczny odcinek planowany do remontu jest najbardziej wyeksploatowany.

al Wlokniarzy 1al Wlokniarzy 2

 

 

 

 

 

 

 

Jak w przypadku remontów w ubiegłych latach, ma on duże znaczenie dla kursowania tramwajów. Szybkie wakacyjne prace pozwalają na znaczącą poprawę infrastruktury, którą można zrealizować w krótkim czasie, aby od jesieni cieszyć się nowym torowiskiem.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.