roboty drogoweW tym roku ZDW w Bydgoszczy zaplanował szereg remontów dróg na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Odnowione zostaną nawierzchnie na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej oraz odcinki dróg nr 562 (w kierunku Płocka) i 541 (w kierunku Kamienia Kotowego) w miejscowości Lenie Wielkie. Poprawia w ten sposób bezpieczeństwo i komfort przejazdu.

 

Przez Dobrzyń nad Wisłą przebiega droga wojewódzka nr 562. Komunikuje ona między innymi Włocławek i Płock wzdłuż północnego brzegu Zalewu Włocławskiego. W tym roku planowany jest remont blisko 3-kilometrowego odcinka z Dobrzynia nad Wisłą do miejscowości Lenie Wielkie wraz z fragment drogi wojewódzkiej nr 541.

Największy zakres robót będzie realizowany w samym Dobrzyniu nad Wisłą, na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej. Stara nawierzchnia zostanie usunięta (sfrezowana) i ułożona nowa warstwa ścieralna. Wyregulowane zostaną też wszystkie studnie i kratki. Na koniec pojawi się czytelne oznakowanie poziome.

Remontowany będzie też odcinek poza miastem w kierunku miejscowości Lenie Wielkie na długości 1,7 km. Tam ułożony zostanie tak zwany mikrodywanik na zimno. Jezdnia zyska jednolitą fakturę i będzie dobrze zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Taki zabieg ogranicza ryzyko powstawania uszkodzeń w kolejnych latach. Są to prace szybko postępujące, już po 20-40 minutach od ułożenia nawierzchni można puścić ruch. W ramach tego zadania odnowimy również oznakowanie poziome.

Obecnie inwestycja jest na etapie wyboru wykonawców obu zadań. Remont drogi poza miastem firmy zainteresowane zleceniem wyceniły na kwoty ponad 300 tysięcy złotych. Z kolei odnowa nawierzchni ulic w Dobrzyniu nad Wisłą skalkulowana została na kwotę około 600 tysięcy złotych. Wszystkie prace zrealizowane zostaną do końca sierpnia. W pierwszej kolejności remontowane będą ulice na terenie miasta. Będą one objęte też 4-letnią gwarancją.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.