roboty drogoweZarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w piątek, 20 marca 2020 r. rozpocznie się trzeci, ostatni etap remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu alei Niepodległości w Sopocie.

 

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont spodu wiaduktu nad torami kolejowymi PKP PLK i SKM oraz nad jezdnią łącznicy w ciągu ul. Wejherowskiej. Wyremontowane zostaną belki i poprzecznice pomostu wiaduktu, filary podtrzymujące pomost wiaduktu i przyczółek wiaduktu od strony Gdańska. Remont będzie polegał na usunięciu skorodowanego i odspojonego betonu, pogrubieniu warstwy otuliny zbrojenia oraz zabezpieczenie przed korozją. Wyremontowane zostaną także skarpy i stożki przy przyczółkach, oświetlenie oraz odwodnienie spodu wiaduktu, poprzez wykonanie kolektora zbierającego wodę z sączków z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą robót jest Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni, która otrzyma wynagrodzenie w wysokości niespełna 2,5 mln zł brutto. Zakończenie robót planowane jest do 29 maja 2020 r. Na zrealizowane prace wykonawca udzielił gwarancji na okres 84 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.

W kwietniu planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegającej na zamknięciu odcinka ulicy Wejherowskiej, tj. łącznicy pomiędzy al. Niepodległości a rondem na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej z ul. Kraszewskiego. Wyznaczone zostaną objazdy, którymi możliwy będzie dojazd do Kamiennego Potoku. Planowane są także czasowe zamknięcia torów PKP PLK i SKM oraz związane z tym zmiany w rozkładach jazdy pociągów.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.