edroga151We wrześniu rozpocznie się wyczekiwany remont wiaduktu nad torami kolejowymi w Sopocie Wyścigach (ul. Jana z Kolna). Za 1,35 mln zł zostanie wzmocniona m.in. konstrukcja obiektu. Podczas prac trzeba będzie się liczyć ze zmienioną organizacją ruchu.

 

W poniedziałek, 2 września br. nastąpi przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Jana z Kolna w Sopocie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace i odbiory powinny zakończyć się do końca br.

Zakres remontu wiaduktu jest szeroki i obejmuje następujące prace:
- oczyszczenie oraz torkretowanie spodu konstrukcji przęseł (torkretowanie – skuteczna technologia napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Torkret to dynamicznie nakładana mieszanka mineralna, składająca się z cementu i kruszyw np. betonu lub zaprawy oraz ewentualnych dodatków,
- oczyszczenie oraz malowanie konstrukcji stalowej,
- wymiana starych osłon przeciwporażeniowych na nowe,
- oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie balustrad,
- wykonanie nowych balustrad między chodnikiem a jezdnią nad przęsłami 1-3,
- montaż dylatacji (dylatacja - szczelina celowo utworzona w konstrukcji budynku lub budowli. Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia) w ciągu chodnika pomiędzy przęsłem 3 i 4,
- wymiana krawężnika oraz nawierzchni kap chodnikowych nad przęsłami 1-3,
- uszczelnienie szczelin wzdłuż dźwigarów przęsła 4,
- oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej przęsła 4,
- zabezpieczenie wystających prętów zbrojeniowych,
- uzupełnienie lokalnych ubytków betonu,
- konserwacja łożysk,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całość prac – również te dotyczące remontu żelbetowego spodu płyty wiaduktu nad torami SKM – prowadzonych będzie przy trwającym płynnie ruchu pociągów.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.