edroga131Do końca września 2018 roku powstanie długo oczekiwana obwodnica Babic. Również za dwa lata kierowcy będą mogli przejechać po wyremontowanych odcinkach dwóch dróg wojewódzkich: nr 948 Oświęcim – Kęty i nr 949 Brzeszcze – Osiek.

Obwodnica Babic

Umowa na budowę drogi została podpisana z wykonawcą (SKANSKA) 7 października. Prace budowlane będą kosztowały ponad 17 mln zł.  

- Do 2023 roku powstanie w naszym województwie aż 14 nowych obwodnic. Obwodnica Babic będzie więc kolejnym etapem w tym olbrzymim przedsięwzięciu - podkreśla marszałek Jacek Krupa.

Jak zauważa z kolei Grzegorz Lipiec, członek zarządu województwa, inwestycja zostanie przeprowadzone w możliwie najmniej uciążliwy sposób. Nowa droga zostanie wytyczona w dużej mierze na terenie niezabudowanym.  

- Obwodnica będzie przebiegać na południe od Babic, głównie przez nieużytki rolnicze, pola uprawne. O ile to możliwe, będzie omijać tereny leśne. A tam, gdzie przetnie las, powstaną specjalne „zielone” korytarze - wylicza Grzegorz Lipiec.

Umowa z wykonawcą zakłada, że do 30 września 2018 roku powstanie obwodnica o długości 4,8 km. Początek nowej trasy będzie zlokalizowany na zachód od Wygiełzowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z droga powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego), które będzie przebudowane na rondo. Na całej długości obwodnicy zaplanowano jeszcze dwa ronda: na przecięciu projektowanej obwodnicy z istniejącą DW 781 (ul. Zakopiańska) oraz na końcu obwodnicy tj. na włączeniu do istniejącej DW 780 (ul. Krakowska).

Już za dwa lata kierowcy będą mieli do dyspozycji jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu, bezpieczne pobocza i odpowiednie oświetlenie. Wybudowane zostaną również dwa mosty – jeden nad potokiem Płazanka, drugi nad Zmornicą. Wzdłuż obwodnicy powstanie też droga serwisowa, a także system odwodnienia całej trasy.

Same prace budowlane wyniosą ponad 17 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Remont DW 948 i 949

To następna duża inwestycja drogowa samorządu województwa w zachodniej Małopolsce. Również 7 października podpisana został umowa na remont dróg nr 948 Oświęcim – Kęty i nr 949  Brzeszcze – Osiek. Te inwestycje będą kosztowały ponad 17,8 mln zł, a zrealizuje je firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. .

Pierwszy z modernizowanych odcinków to ok. 5,8 km drogi wojewódzkiej nr 948, która przebiega m.in. przez Oświęcim i Kęty.
- Droga wojewódzka przebiega na tym odcinku głównie przez tereny zabudowane. Szczególnie narzekają na to mieszkańcy miejscowości Łęki, Bielany czy Nowa Wieś, gdzie droga biegnie bardzo blisko ich domów. Po zakończonej rozbudowie piesi i rowerzyści będą mogli się poruszać znacznie bezpieczniej - wyjaśnia Grzegorz Lipiec, członek zarządu województwa Małopolskiego.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych na drodze nr 948 zostanie wymieniona nawierzchnia, będą uporządkowane lokalizacje zatok autobusowych, powstaną też nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a także bezpieczne przejścia dla pieszych. Zaplanowano także dwa nowe mosty (nad Kanałem Ulgi Nowa Wieś i nad ciekiem wodnym), a w miejscu trzech skrzyżowań (w Łękach, Bielanach i Nowej Wsi) powstaną ronda.

Z kolei na drugiej z modernizowanych dróg wojewódzkich, czyli nr 949, w gminie Osiek zostanie przebudowane w sumie 1,3 km. Pomimo tego, że trasa przebiega głównie przez niezabudowane tereny (m.in. stawy hodowlane), jest dość niebezpieczna dla kierowców - nawierzchnia nie jest dostatecznie szeroka, brakuje poboczy, którymi mogą poruszać się piesi czy rowerzyści. W efekcie prowadzonych prac do końca września 2018 roku jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstaną też pobocza o szerokości 2 m. Dodatkowo zaplanowano przebudowę dwóch istniejących mostów na potokach: Młynówka i Osieckim, a także zamontowanie barier ochronnych.

Szacuje się, że roboty budowlane przy rozbudowie obu dróg wojewódzkich wyniosą ponad 17,8 mln zł, z czego 85 proc. całej kwoty pochodzi z funduszy unijnych zarezerwowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.