umowaPremier Morawiecki przyjął dymisję dwóch zastępców ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Ze stanowisk odeszli Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski, którzy zajmowali się budownictwem.

 

Kazimierz Smoliński odpowiadał za mieszkalnictwo, a Tomasz Żuchowski za prace dotyczące Kodeksu Budowlanego.

O dymisjach przesądziły prawdopodobnie zmiany w kompetencjach resortu. Andrzej Adamczyk kieruje już od jakiegoś czasu Ministerstem Infrastruktury (wczesniej było to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).

Sekretarzami Stanu w resorcie pozostali: Mikołaj Wild (ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego), Justyna Skrzydło (ds. współpracy międyznarodowej), Andrzej Bittel (ds. transportu kolejowego) oraz Marek Chodkiewicz (ds. transportu drogowego i lotniczego).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.