roboty ziemneTrwa budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577. Przed zimą udało się zrealizować większość robót związanych ze zdjęciem humusu, wymianami gruntu i budową przejść dla mniejszych zwierząt. Na półmetku są roboty związane z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Obwodnica liczyć będzie długość 4,58 km. Powstaje ona po południowej stronie miasta. W ramach inwestycji przebudowana zostanie też część dróg lokalnych. Powstaną również nowe drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz skrzyżowania. Na połączeniu z ulicą Wspólną (drogą wojewódzką nr 574), Traktem Kamińskim oraz Warszawską (początek obwodnicy od strony wschodniej) zbudowane zostaną łącznie trzy ronda. Połączenie z ulicą Rogatki Gostynińskie (początek obwodnicy od strony wschodniej) będzie miało formę skrzyżowania skanalizowanego.

- Prace są zaawansowane na poziomie 20 procent – mówi dyrektor firmy Kobylarnia S.A, Marek Janczarski. - Skupiliśmy się głównie na robotach branżowych, aby przygotować sobie front pod roboty ziemne, które chcemy rozpocząć wczesną wiosną. Zakończyliśmy wycinkę drzew i krzewów, przebudowę kolizji elektroenergetycznych oraz przebudowę sieci melioracyjnej. Za nami też zdecydowana większość robót rozbiórkowych oraz związanych z wymianami gruntu i budową przejść dla płazów lub małych zwierząt. Na półmetku są roboty przy przebudowie sieci sanitarnej i wodociągowej. Powstają też pierwsze elementy kanalizacji deszczowej. Pracujemy też nad optymalną tymczasową organizacją ruchu na czas robót w obrębie skrzyżowań z istniejącymi drogami. Ich przebudowa na pewno będzie wiązać się z tymczasowymi utrudnieniami.

odcinek podbudowyprofilowanie rowu odwodnieniowego

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jej wartość to blisko 37 mln zł brutto. Zadanie realizowane jest w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Zakończenie zadania planowane jest jesienią tego roku.

Zgodnie z przyjętym przez Miasto i Gminę Gąbin Planem Zagospodarowania Przestrzennego, planowana jest też w przyszłości budowa drugiego, wschodniego odcinka, łączącego drogę wojewódzką 577 z drogą wojewódzką 574.
Droga wojewódzka nr 577 prowadzi z Łącka pod Płockiem do miejscowości Ruszki w okolicach Sochaczewa. Ma prawie 46 km długości. Stanowi alternatywną trasę z Płocka do stolicy.

Źródło: Kobylarnia S.A.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.