edroga015Ponad 42,5 mln zł na remonty i 142 mln zł na inwestycje przewiduje plan rzeczowo-finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zakończony będzie m.in. remont DW 791 w Osinach oraz remont podpory wiaduktu w Myszkowie w ciągu DW nr 793. Planowane jest także zakończenie remontu DW 794 w miejscowości Smoleń.

Zakończone mają być budowy mostu na rzece Mitręga w Chruszczobrodzie na DW 796 i wiaduktu nad torami kolejowymi w Żyglinie w ciągu DW 912.

Kontynuowane będą prace przy zabezpieczaniu kolejnego fragmentu osuwiska w Kocierzu Rychwałdzkim w ciągu DW 781 i dokończone budowy dwóch rond - w Pruchnej w ciągu DW 938 i w Kaletach Drutarni w ciągu DW 789.

Po zimowej przerwie kontynuowana będzie budowa obwodnicy Pawłowic oraz obwodnicy śródmiejskiej Żywca wraz z budową nowego mostu na Sole (DW 945). Także w Pawłowicach, w ciągu DW 938, wyremontowany będzie odcinek biegnący groblą na długości 510 m i ułożona będzie warstwa ścieralna na długości ponad 1,3 km.

W ciągu DW 907 powstanie nowy most w Czarkowie, natomiast w ciągu DW 901 w Pyskowicach - nowy wiadukt. Ponadto, na DW nr 901 wykonany będzie remont na dwóch odcinkach, o łącznej długości ok. 5 km, w miejscowościach Wielowieś, Sieroty i Pyskowice. W Raciborzu przebudowana będzie DW 416 na odcinku ponad 3 km.

W ciągu DW 946, w miejscowości Kocoń wybudowane będzie nowy przepust, a w Nędzy w ciągu DW nr 421 - nowy wiadukt nad torami kolejowymi.

Planowana jest wymiana warstwy ścieralnej na DW 912 na długości ponad 3,5 km w Świerklańcu i remont nawierzchni w Jankowicach na DW 931 na odcinku 3 km. Wyremontowane będzie także przejście podziemne w Będzinie (DW 910) i nawierzchnia na liczącym prawie 7 km odcinku w Jaworzniku i Hucisku.

Ponadto, zaplanowano remont ponad dziesięciokilometrowego odcinka DW 795, od skrzyżowania z DK 78 w Szczekocinach do granicy województwa śląskiego, a w Wiśle odcinek DW 942 liczący prawie 3,5 km długości (od ronda będącego skrzyżowaniem z DW 941 do skrzyżowania z drogą powiatową w Wiśle Malince).

Rozpocznie się też budowa drugiej jezdni DW 913 na odcinku od S1 do lotniska w Pyrzowicach.

Natomiast prace projektowe obejmą nową drogę łączącą węzeł mierzęcicki drogi ekspresowej S1 z projektowanym terminalem Cargo pyrzowickiego lotniska, obwodnice Sośnicowic, Buczkowic i Woźnik. Na ukończeniu są już prace nad dokumentacją obwodnicy Myszkowa.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.