Największa inwestycja 2017Legnica się zmienia dzięki dziesiątkom milionów zł przeznaczanych corocznie na inwestycje. Powstają nowe drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe, place zabaw i wiele innych. Jednymi z najważniejszych i najkosztowniejszych są inwestycje drogowe.

 

Budowa zbiorczej drogi południowej
Jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta. Zbudowano najdłuższy most nad Kaczawą (119 m), ponad półtora kilometra drogi od ul. Jaworzyńskiej do Rzeczypospolitej, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe. Cztery mniejsze mosty nad Młynówką, parkingi na pół tysiąca miejsc, podziemne przejście. Koszt ok. 60 mln zł.

Przebudowa ulicy Jaworzyńskiej
Powstała nowa podbudowa, wszystkie instalacje podziemne, nawierzchnie jezdni, kilka kilometrów chodników i ścieżek rowerowych, ronda, zatoki autobusowe, nowe oświetlenie, kanalizacja. Wprowadzono dodatkowe pasy na skrzyżowaniach, które ułatwiają kierowcom skręt w lewo. Do bezpieczeństwa przyczynia się również 180 nowych latarni. Koszt ok. 52 mln zł.

Meble uliczne przy ul. Jaworzyńskiej
Na umeblowanie składa się kilkaset elementów: donic, barierek odgradzających jezdnie od chodnika, ławek z oparciami, stojaków na rowery i kaskadowych wież kwiatowych. Koszt ok. 954 tys. zł.

Uzbrojenie i budowa ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej
Nowe drogi mają pełną infrastrukturę: chodniki, oświetlenie, teleinformatyczną sieć Legman, sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, a także zatoki postojowe i autobusowe. Przedsięwzięcie pozwoli na skomunikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z ulicą Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A4. Koszt ok. 8 mln 450 tys. zł. Unijna dotacja na dokumentację – pół mln zł.

Przebudowa ulic Marynarskiej i Asnyka
Prace polegały na wymianie starej nawierzchni asfaltowej na nową. Przebudowane zostały także chodniki na odcinkach ul. Marynarskiej i zbudowana sieć Legman. Koszt inwestycji wraz z dokumentacją to około 1,9 mln zł.

Przebudowa ul. Rataja
Wymieniona została nawierzchnia na całej ulicy od ul. Złotoryjskiej do Jaworzyńskiej, wyregulowano krawężniki. Koszt ok. 977 tys. zł.

Przebudowa ul. Oświęcimskiej i Mickiewicza
Prace obejmują usunięcie starej nawierzchni asfaltowej i położenie nowej oraz wyregulowanie krawężników. Koszt ok.1,8 mln zł. Prace na ul. Mickiewicza są jeszcze w toku.

Przebudowa ulicy Sikorskiego od ronda turbinowego (skrzyżowanie z ul. Iwaszkiewicza) do skrzyżowania z Wrocławską
Zakres inwestycji obejmował m.in.: rozebranie istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, a później ich przebudowę i wymianę krawężników. W ramach tego zadania zbudowana została też zatoka autobusowa. Koszt to blisko 2,4 mln zł.

Przebudowa ul. Marsa
Prace objęły przebudowę jezdni (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową), parkingów, chodników, zjazdów, wykonanie progów płytowych i powierzchni spowalniających. Przebudowana została także kanalizacja deszczowa z nowymi odcinkami, zamontowano studnie i studzienki odwadniające wraz z przykanalikami. Koszt ok. 1,8 mln zł.

Przebudowa ul. Pątnowskiej - od siedziby Urzędu Celnego w kierunku miasta
Remont konieczny był z powodu zapadnięcia się jezdni. Prace objęły usunięcie starej konstrukcji jezdni i zbudowanie nowej, czyli podbudowy i nawierzchni asfaltowej - wiążącej i ścieralnej. Pobocza zostaną wyprofilowane i utwardzone kruszywem. Koszt ok. 1,4 mln zł. Prace trwają.

Droga dojazdowa wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 7 w rejonie ulic Polarnej i Wrocławskiej.
W ramach tej inwestycji zbudowane zostały m.in.: droga dojazdowa, parking z kostki betonowej (154 miejsca, w tym dla autobusów i osób niepełnosprawnych), oświetlenie (kilkanaście lamp), sieć Legman i tereny zielone. Koszt ok. 2 mln zł.

Nowy układ komunikacyjny w obszarze aktywizacji społecznej między ul. Wrocławską, Zieloną, Jordana i Orła Białego (II etap)
Wzdłuż mieszkalno-usługowego budynku MPoint miasto zbudowało drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi, a także trawniki i elementy małej architektury. Koszt ok. 622 tys. zł. Poprzednio w tym rejonie, w okolicach gmachu Urzędu Skarbowego, miasto zbudowało także nowe drogi, parkingi, chodniki i skwery.

 

Przebudowa alei na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej
Prace objęły kilometrowy odcinek alei od kolumbarium do krzyża, upamiętniającego zmarłych niemieckich jeńców z okresu I wojny światowej. Podczas robót droga szutrowa została wyłożona kostką betonową. Koszt ok. 483 tys. zł.

Remont mostu nad kanałem przybkowskim na ulicy Hodowców
Wymieniona została izolacja płyty mostowej, położono nową asfaltową nawierzchnię, wyremontowano belki nośne i podpory oraz zamontowano nowe barierki. Wzmocniona została także skarpa i dno rzeki. Koszt ok. 250 tys. zł.

Parking na ul. Grota Roweckiego
Został zbudowany od podstaw, wraz z oświetleniem, między ul. Grota Roweckiego nr 29-33 a al. Piłsudskiego. Pomieści 35 aut. Koszt ok. 173 tys. zł.

Projekt przebudowy ul. Szczytnickiej
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy ul. Szczytnickiej to koszt ok. 307 tys. zł. Przebudowa ul. Szczytnickiej będzie II etapem zakończonej kilka lat temu inwestycji – modernizacji ul. Bydgoskiej, właśnie do skrzyżowania z ul. Szczytnicką.

Dokumentacja na III etap budowy zbiorczej drogi południowej
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę III etapu zbiorczej drogi południowej od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. Koszt ok. 1,1 mln zł.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.