rondo bb1Prace przy budowie ronda turbinowego na drodze wojewódzkiej łączącej Bydgoszcz z Białymi Błotami są na półmetku. W czwartek wieczorem (19 grudnia) kierowcy pojadą już nowymi jezdniami zbudowanymi po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 223. Nowoczesne rozwiązanie zastosowane na tej trasie poprawi jednocześnie płynność ruchu i bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Prace prowadzone są zgodnie z planem.

 

- To kolejna inwestycja, która ułatwi mieszkańcom województwa dojazd do dróg szybkiego ruchu. Te zadania zawsze traktowaliśmy w sposób priorytetowy. Na otwarciu nowego ronda skorzystają w dużej mierze też kierowcy z bydgoskiego osiedla Miedzyń. Dzięki tej wspólnej inwestycji realizowanej z samorządami lokalnymi zyskają alternatywną, bezpieczną trasę w kierunku centrum miasta – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Główne prace po południowej stronie projektowanego ronda ruszyły w wakacje. Odbywają się cały czas „pod ruchem”. Przebudowano podziemne sieci oraz zbudowano nową kanalizację deszczową oraz ułożono przewody pod oświetlenie. W ostatnich tygodniach wykonawca ułożył pierwsze warstwy asfaltu. 19 grudnia przełożony zostanie ruch na nowe jezdnie i południową część ronda. Pozwoli to rozpocząć prace związane z budową północnej jezdni i drogi dojazdowej w kierunku osiedla Miedzyń. Odbiory całego zadania planowane są przed wakacjami.

rondo bb2Inwestycja o wartości 18,6 mln złotych jest finansowana przede wszystkim ze środków samorządu województwa. Na koszt gminy Białe Błota powstaje nowy odcinek ulicy Ofiar Hitleryzmu. Wcześniej zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i powstał dojazd do ronda od strony Trzcińca. Droga wojewódzka nr 223 to najkrótsze połączenie Bydgoszczy z węzłem na trasie S5 w Białych Błotach.

Skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego. To rozwiązanie gwarantujące płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy – później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie.
Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Na drodze wojewódzkiej nr 223 wytyczone zostaną dwa pasy ruchu przeznaczone m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz-Białe Błota. Zbudowane zostaną również łącznice pozwalające na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo, w kierunku osiedla Miedzyń. Dobudowane będą chodniki i ścieżkę rowerową. Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej wytyczone będą przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka w ramach inwestycji zostanie przebudowana i oświetlona na odcinku liczącym 700 metrów.

W ubiegłym roku zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował powiat bydgoski, korzystając również z marszałkowskiego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie polegało na przebudowie około 400-metrowego odcinka drogi powiatowej, która otrzymała już docelowy kształt umożliwiający podłączenie do planowanego ronda.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.