contentmap_plugin

lopataPełną parą toczą się prace związane z budową obwodnicy Dzierżoniowa. Efekty są już widoczne - to konstrukcje wiaduktów, które stanowić będą część przyszłej obwodnicy.

 

Obwodnica Dzierżoniowa rozpocznie się za skrzyżowaniem z ul. Jana Kilińskiego, dalej prowadzić będzie w kierunku północnym do ul. Świdnickiej. Jeden z odcinków obwodnicy krzyżować się będzie z ulicą Strefową, gdzie powstanie jednopoziomowe skrzyżowanie.

Obwodnica przetnie również linię kolejową relacji Katowice – Legnica. Tam budowany jest pierwszy z wiaduktów. Kolejny wiadukt powstaje w miejscu przecięcia obwodnicy z rzeką Piławę, oraz jeszcze jeden nad ulicą Brzegową i Nowowiejską. W ciągu obwodnicy powstaną łącznie trzy wiadukty.

Obecnie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem wszystkich wiaduktów. Trwają również prace ziemne oraz usuwane są kolizje z sieciami gazowymi i energetycznymi.

Budowa obejścia Dzierżoniowa współfinansowana jest przez Unię Europejską. Zadanie nosi nazwę: „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.

Wykonawcą robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma M-SILNICE A.S. Wartość kontraktu obejmującego prace projektowe i roboty budowlane wynosi prawie 29 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to lipiec 2019 roku.

Źródło: DSDiK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.