contentmap_plugin

20180412 102859Ruszyła rozbiórka południowego wiaduktu na ul. Łódzkiej. Większość prac z uwagi na kursowanie pociągów, prowadzona jest w godzinach nocnych. Cała operacja zakończy się w drugiej połowie maja.

 

Zanim przystąpiono do nocnych prac, o planach poinformowano mieszkańców, których domy są położone w sąsiedztwie wiaduktu. – Mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli informację, za co dziękujemy. Na czas weekendu majowego prace będą wstrzymane - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Rozbiórka konstrukcji, to w ocenie wykonawcy prac, jeden z ważniejszych etapów trwającej przebudowy ul. Łódzkiej. Została ona podzielona na dwa etapy. – W pierwszym z nich zostaną rozebrane bariery ochronne, osłony i belki. Ten etap prac będziemy realizować przez 13 nocy, w godzinach od północy do 4.00 rano - wyjaśnia Krzysztof Futro, kierownik budowy z ramienia PBDI S.A.

Przez kolejnych 7 nocy w godzinach od północy do 4.00 rozbierane będą podpory do poziomu posadowienia. W tym etapie będą również odkopywane sukcesywnie przyczółki po obu stronach obiektu.

Rozbiórka jest wykonywana ręcznie. Do prac wykorzystuje się koparki z młotami, dźwig, ładowarki i drobny sprzęt budowlany. Po zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do budowy nowego obiektu. - Będzie on większy od istniejącego, burzonego wiaduktu. Na początku wykonamy roboty ziemne, potem podpory. W dalszym etapie zamontujemy belki, potem planujemy roboty wykończeniowe, budowę przyczółków, ułożenie izolacji i nawierzchni - dodaje Futro.

W ramach inwestycji kilka dni temu oddano do użytku wiadukt północny, który ma szerokość 12,7 m. Na wiadukcie oprócz jezdni, znajduje się ciąg pieszo-rowerowy. Obecnie w tym miejscu obowiązuje ruch dwukierunkowy. Drugi wiadukt będzie węższy o 3,7 metra i będzie przeznaczony wyłącznie dla ruchu kołowego.

Przebudowa Łódzkiej zakończy się 21 października 2018 roku. Inwestycja kosztuje 16,8 mln zł, z czego 85% zostanie pokryte ze środków unijnych.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.