edroga109Pojawiło się zielone światło dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie w postaci podpisanego Programu Inwestycyjnego dla zadania, a ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu oraz uzyskanie wszystkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych ma nastąpić najpóźniej w czerwcu tego roku.

 

Długość odcinka przeznaczonego do remontu wynosi około 18,5 km, a planowany okres realizacji inwestycji zakłada trwanie procesu przygotowawczego w latach 2019-2023 i prace budowlane w latach 2024-2026.

Celem inwestycji jest przywrócenie odcinkowi drogi krajowej nr 22 standardu drogi klasy GP poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 11,5 tony/oś, uzyskanie jednolitej szerokości jezdni 7,0 m + 2x0,5 m opaski (w terenie niezabudowanym).

Ponadto zakres zadania obejmuje również budowę ciągów pieszych, urządzeń spowalniających ruch w postaci wysp, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę nowej infrastruktury technicznej m.in. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, a także wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m.

Źródło: GDDKiA, LUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.