contentmap_plugin

edroga113Szybszy, bardziej komfortowy dojazd do Nowego Sącza i sieci transportowej TEN-T, poprawa bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pojazdów na środowisko to korzyści z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 971 w Krynicy Zdroju.

- To kolejna ważna inwestycja, która w najbliższym czasie usprawni poruszanie się po Sądecczyźnie - mówi Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa małopolskiego za obszar transportu.

Do lutego 2018 roku przebudowany zostanie prawie 3,5 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 971 w Krynicy-Zdroju - od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Zdrojową aż do rejonu skrzyżowania ulic Kraszewskiego z Ludową, na wysokości Cerkwi Objawienia Pańskiego.

Rozbudowa DW 971 poprawi szybkość i komfort dojazdu do Nowego Sącza, DK nr 75, ułatwi także połączenie regionu z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T. Zyskają zarówno kierowcy, jak i piesi - dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Krynicy, ograniczony zostanie poziom hałasu i spalin emitowanych przez samochody przejeżdżające przez miasto. W ramach projektu przebudowana zostanie nawierzchnia i skrzyżowanie DW 971 z drogami bocznymi, powstaną dwa ronda (na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Zdrojową oraz na skrzyżowaniu ulic Czarny Potok z Kraszewskiego) i remont mostu na Kryniczance. Przewidziano także przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych i peronów przystankowych.

Koszt całej inwestycji wynosi 18 mln złotych. 15,3 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a 2,7 mln zł z budżetu Małopolski (przy współudziale finansowym gminy Krynica). Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. Z o.o. Mochanczka Wyżna.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.