Pruszków1Drogę wojewódzką nr 481 w powiecie łaskim czeka rozbudowa. Rozpoczęła się inwestycja w Pruszkowie, gdzie zmodernizowane zostanie 1,7 km trasy.

 

Zakres inwestycji obejmuje:
- wymianę konstrukcji jezdni i poszerzenie jej do 7 metrów,
- rozbudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę ścieżki rowerowej,
- rozbiórkę i budowę zjazdów,
- budowę zatok autobusowych,
- rozbiórkę i budowę przepustów,
- budowę odwodnienia – kanalizacji deszczowej i rowów otwartych i krytych,
- budowę oświetlenia drogowego,
- usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Pruszków2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcą robót jest firma STRABAG, a prace będą prowadzone w systemie połówkowym (ruch wahadłowy). Wartość zadania to 20,3 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.