edroga001Dobiegły końca roboty na drodze wojewódzkiej nr 479 w Sieradzu, gdzie rozbudowano prawie 2,4 km ulicy Uniejowskiej. Inwestycja na drodze nr 479 prowadzona była z budżetu samorządu województwa, a jej koszt wyniósł 13,5 mln zł.

 

W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę starej i budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 metrów. Po stronie lewej, od ul. Wojsławskiej, wykonano chodnik o szerokości 2 m zlokalizowany przy krawędzi jezdni. Od km około 26+620, po stronie prawej, za pasem zieleni, wykonano chodnik o szerokości 1,5 m. W obrębie szkoły podstawowej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,5-3 m zlokalizowany przy jezdni, wyposażony w balustradę ochronną, co podniesie bezpieczeństwo dzieci.

Przy szkole wykonano też sygnalizację świetlną. Rozebrano stare i wykonano nowe oświetlenie drogowe LED, co poprawi widoczność w pasie drogowym. Wybudowano również 6 zatok autobusowych z peronami i miejscami pod wiatę przystankową.

Przebudowano i rozbudowano skrzyżowania oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

Wykonano kanalizację deszczową, wzdłuż całego projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej, która odprowadza wodę opadową do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Przebudowano przepust żelbetowy o szerokości 1,6 m. na rowie melioracyjnym oraz przepusty pod zjazdami.

Trwają przygotowania do rozbudowy dalszej części ulicy (etap II). Obecnie, prowadzone są prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem pozwolenia ZRID.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.