contentmap_plugin

P6020235W województwie pomorskim planowana jest rozbudowa węzła Kowale, drogi łączącej Gdańsk z Kościerzyną, oraz budowa dróg na obwodnicy Trójmiasta (S6). Koncepcja zmian, które ułatwią komunikację i rozładują korki, powstanie do końca 2017 roku.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę węzła Kowale, budowę dróg zbiorczo-rozprowadzających ułatwiających dojazd do osiedli mieszkaniowych na odcinku obwodnicy Trójmiasta (S6) od węzła Południowego do węzła Szadółki oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 221. Na opracowanie koncepcji władze województwa pomorskiego przeznaczyły prawie 1 mln zł.

Kowale rozwijają się bardzo dynamicznie, powstało m.in. wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Są to też tereny inwestycyjne, dlatego bardzo ważne jest usprawnienie komunikacji na tym obszarze.

– To bardzo ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców Pomorza. Szybciej dojadą do Gdańska i z powrotem w stronę Borkowa i Szadółek – podkreśla dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak.

List intencyjny w sprawie rozbudowy węzła Kowale między samorządem wojewódzkim, miastem Gdańsk, gminami Pruszcz Gdański i Kolbud został podpisany już w listopadzie 2016 roku.

– Startujemy z tą inwestycją, na początek prace projektowe – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Bardzo byśmy chcieli zmian, które ułatwią podróżującym komunikację na odcinku drogi S6  – dodał.

Opracowanie koncepcji to pierwszy etap do kompleksowej rozbudowy układu komunikacyjnego w miejscowości Kowale. Zmiany będą dotyczyć drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w Gdańsku, poprzez węzeł Kowale, aż do skrzyżowania w Jankowie oraz między węzłami Gdańsk Południe oraz Szadółki wzdłuż S6.

Projektowanie koncepcji powinno być gotowe do końca 2017 roku. Następnie zostanie ogłoszony przetarg w formule projektuj i buduj. Jeśli się wszystko potoczy zgodnie z planem, do 2023 roku zmiany na węźle Kowale będą gotowe.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.